Raadsonderzoek naar Filmtheater de Viking

Er is nogal wat onrust ontstaan over het besluit van de gemeenteraad om een raadsonderzoek uit te gaan voeren naar het Filmtheater de Viking.
De onrust spitst zich vooral toe op de hoogte van de kosten voor dit onderzoek, begroot op 150.000 euro.

Onze fractie is zich er zeer wel van bewust dat de kosten hoog zijn, maar is er tegelijkertijd van overtuigd dat dit onderzoek nodig is. Bij nagenoeg alle grote bouwprojecten in de gemeente ontstaan er grote financiële tegenvallers waardoor er miljoenen extra gemeenschapsgeld uitgegeven moeten worden.
De raad staat bij deze projecten op afstand en is afhankelijk van de informatie die ze vanuit het college ontvangt.

Het nu te houden raadsonderzoek richt zich op het hele proces van de politiek-bestuurlijke besluitvorming. In ieder geval komt aan de orde hoe het college de raad heeft geïnformeerd, hoe het projectmanagement was ingericht, hoe in de organisatie de controle was georganiseerd en hoe de omgang met geheimhouding is geweest. Maar ook de organisatie van het ontwikkelen en beheren van maatschappelijk vastgoed wordt onder de loep genomen.
Tevens bestaat de mogelijkheid om mensen onder ede te verhoren zodat er inzicht komt in het handelen van alle betrokkenen bij de bouw van de Viking.
We verwachten dat de uitkomsten van dit onderzoek de raad kan versterken en beter in stelling kan brengen bij toekomstige bouwprojecten in de gemeente.

Vergelijkbare berichten