Af van woekerrentes bij gemeentelijke kredietbank

Op 18 Jan 2017 heeft de fractie van Deventer Sociaal vragen gesteld over de hoogte van het rentepercentage op leningen bij de Kredietbank. Aanleiding voor deze vragen was het besluit van de Gemeente Den Haag, om dit rentepercentage aanzienlijk te verlagen. Het college heeft ervoor gekozen om onze technische vragen niet te beantwoorden en komt nu met een algemene raadsmededeling. Over deze raadsmededeling heeft de fractie van Deventer Sociaal de volgende vragen:

1) Waarom heeft het drie weken geduurd voor er een reactie vanuit het college is gekomen?

2) Waarom wordt er nu gekozen voor een algemene raadsmededeling, waarin ook niet wordt ingegaan op de vragen die door de fractie van Deventer Sociaal zijn gesteld?

3) Waarom kiest het college er nu voor, om niet eerder dan bij de voorjaarsnota te spreken over dit onderwerp? De informatie over het aantal cliënten die het betreft en informatie over de benodigde middelen zijn via het BAD /Kredietbank beschikbaar.

4) Is er intussen contact geweest met de gemeente Den Haag om te inventariseren hoe de gemeente Den Haag uitvoering geeft aan deze verlaging, is het college voornemens om dit te gaan doen, zo nee waarom niet?

Vergelijkbare berichten