Nieuwe kansen voor het Sluiskwartier

Er gloort weer hoop voor het Sluiskwartier.

Afgelopen week was er een presentatie van de nieuwe drie scenario´s plannen voor het Sluiskwartier.
Deventer Sociaal is positief en ziet haar suggesties voor het Sluiskwartier beloond.
Het was goed om te zien dat er veel belangstelling was voor de nieuwe plannen.
Vele buurtbewoners en andere geïnteresseerden namen de moeite om door de kou naar de presentatie te komen kijken.
Mensen die niet hadden hoeven komen, als de inspanningen van Deventer Sociaal om de oorspronkelijke plannen van tafel te krijgen direct door andere partijen waren overgenomen.
Onze fractie was de eerste om de oorspronkelijke, onrealistische plannen van de gemeente af te keuren.
Die plannen bestonden uit het slopen van het grootste deel van de bebouwing aan het Pothoofd langs de IJssel en de aanleg van parkeerplaatsen daarachter.
Argument was dat de parkeerplaatsen nodig waren om de parkeergarages in het centrum te ontlasten en sloop was onvermijdelijk, wegens de slechte staat van de panden. Dit alles zou dan ook nog meer geld kosten, dan het zou opleveren.
Deventer Sociaal heeft samen met de bewoners van het Sluiskwartier al in een vroeg stadium de onzin van deze argumenten aangetoond, en het duurde lang, maar uiteindelijk zagen ook andere partijen het licht en werd besloten ook naar andere varianten te kijken.
Deze zijn er nu en met de nu voorliggende scenario´s is er echt wat te kiezen.
Eén scenario valt gelijk af, het is het oude plan met aanpassingen.
Als de gemeenteraad daarvoor kiest maakt ze zichzelf volledig ongeloofwaardig.
Het tweede en derde scenario kiezen voor een beetje of geen sloop en nog belangrijker er komen in deze scenario’s geen parkeerplaatsen. Deze 2 plannen kiezen voor behoud en herstel van het unieke karakter van het Sluiskwartier.
Ook kennen deze scenario´s flink wat groen, zelfs meer dan de armzalige groenstrookjes die GroenLinks bij het oorspronkelijke plan voorstelde.
De keus van Deventer Sociaal is duidelijk, met behoud, herstel en groen is het Sluiskwartier beter af.
We zijn benieuwd hoe de vele bezoekers van de voorlichtingsavond er tegenaan kijken.

Vergelijkbare berichten