Mobiliteit in Deventer

Afgelopen weken is er in de gemeenteraad uitgebreid gediscussieerd over het programma ‘Hoofdwegenstructuur en het mobiliteitsplan binnenstad en periferie’.

En de raad moest het doen met een voorstel dat aan alle kanten rammelde Ook onze fractie heeft veel moeite met het voorstel en hoe dit is aangepakt.

Aanleiding voor het voorstel waren twee amendementen die door de raad tijdens de begrotingsbehandeling werden aangenomen. Er was vooral kritiek van de fractie op het amendement over de Herijking Hoofdwegenstructuur. In het amendement werd er vooral op de Hoofdwegenstructuur gefocust, terwijl volgens ons er pas een Programma Hoofdwegenstructuur kan komen, wanneer er eerst een toekomstvisie is met betrekking tot mobiliteit. Vandaar dat we als fractie tegen deze amendementen hebben gestemd.

Helaas is met deze kritiek niets gedaan en hobbelt de visie op mobiliteit nog steeds achter de ambities voor de Hoofdwegenstructuur aan. Ook is er volgens ons te veel aandacht voor de binnenstad, terwijl de rest van de gemeente er bekaaid af komt.

Daardoor focust dit voorstel vooral op autoverkeer en worden andere partijen (fiets, OV, deelmobiliteit) daarin geïntegreerd. Bij een dergelijke werkwijze liggen tunnelvisie, wensdenken en doelredenaties op de loer.

Uitgangspunt bij de herijking zou moeten zijn dat het autoverkeer zich aanpast aan de moderne tijd en dus inkrimpt, duurzamer wordt en tenminste gelijk wordt behandeld als de andere vervoersvormen.

Als klap op de vuurpijl blijkt ook bij dit proces dat dit College weer moeite heeft met participatie. Het viel onze fractie op dat er eerst een variant wordt uitgewerkt en dan de participatie volgt. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Participatie moet wat ons betreft ook hier zo vroeg mogelijk beginnen. Tot nu toe weigert de verantwoordelijk wethouder dit advies serieus te nemen.

Intussen heeft het College een verbeterd voorstel naar de raad gestuurd. Maar ook dit voorstel heeft de kritiekpunten van onze fractie niet kunnen wegnemen. De volgorde der dingen is volgens onze fractie nog steeds niet de juiste. In dit geval is het van belang dat het college met een nog beter voorstel komt. Het huidige voorstel kan in ieder geval niet op onze steun rekenen.

Vergelijkbare berichten