Terugblik behandeling Voorjaarsnota

Afgelopen woensdag 12 juli jl is de voorjaarsnota behandeld.

Bij de Voorjaarsnota geeft de raad met voorstellen richting aan de op te stellen begroting later dit jaar. Omdat we zien dat steeds meer mensen het financieel niet meer redden en de verwachting is dat het aantal mensen in armoede nog verder zal toenemen, heeft onze fractie bij de behandeling van deze voorjaarsnota ingezet op extra ondersteuning en de uitbreiding van verschillende minimaregelingen in Deventer.

Een lang gekoesterde wens van onze partij voor een bewaakte fietsparkeerplaats in de binnenstad komt wellicht een stapje dichterbij, nu er een meerderheid is gevonden voor de motie Bewaakt fiets parkeren.

Een jaarlijks terugkerende traditie bij de voorjaarsnota zijn ook de moties die zijn gemaakt op basis van wensen en ideeën van onze inwoners die zijn ingebracht bij de Ideeën markt van 12 april j.l.

Ook dit jaar is het weer gelukt om met verschillende fracties te komen tot concrete voorstellen. Het initiatief voor de motie IJsselpromenade en de motie Outdoor Free Run park heeft onze fractie samen met andere partijen opgepakt.

Onze moties over de Visie Wonen, werken en Recreatie en de motie Monitor Gezonde Leefomgeving hebben we voorlopig ingetrokken.

Deze moties betrekken we bij de behandeling van de omgevingsvisie die later dit jaar door de raad zal worden behandeld.

Moties-

De gemeente geeft het goede voorbeeld: minimaal 14 euro voor ALLE mensen die
voor de gemeente werken

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12984418/6/2023-07-12+Motie+P+11-1+GL-DS+-+Minimaal+14+euro+voor+allen+die+voor+de+gemeente+werken+AANGENOMEN


Ondersteuning dierenartskosten minima

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12989793/4/2023-07-12+Motie+P+7-1+GL-DS+-+Ondersteuning+dierenartskosten+minima+AANGENOMEN


Individuele inkomenstoeslag (IIT)

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12989795/5/2023-07-12+Motie+P+7-3+PvdA+-+Individuele+Inkomenstoeslag+AANGENOMEN


-Continueren 3e spreekuur Geldfit

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12989794/5/2023-07-12+Motie+P+7-2+PvdA+-+Continueren+3e+spreekuur+Geldfit+AANGENOMEN


IJsselpromenade

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12990883/5/2023-07-12+Motie+P+3-8+DS-GL+-+IJsselpromenade+-AANGENOMEN-


Outdoor Freerunpark

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12990884/3/2023-07-12+Motie+P+3-7+PvdA-GL-DS+-+Outdoor+Freerunpark+-AAGENOMEN-


Bewaakt fietsparkeren in de binnenstad

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12989782/5/2023-07-12+Motie+P+3-2+GL+-+Bewaakt+fietsparkeren+in+de+binnenstad+-AANGENOMEN-


Visie Wonen, Werken, Recreëren en Industrie

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12991181/5/2023-07-12+Motie+P+5-2+DS+-+Visie+Wonen+Werken+Recre%C3%ABren+en+Industrie+INGETROKKEN


Monitor gezonde leefomgeving

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12991185/4/2023-07-12+Motie+P+5-3+DS+-+Monitor+gezonde+leefomgeving+INGETROKKEN


Zie hier een totaaloverzicht van ons stemgedrag.

Vergelijkbare berichten