Deventer Sociaal; Neem voldoende tijd voor Voorjaarsnota,

Het college van Deventer heeft de voorjaarsnota gepresenteerd,

daarin staan bezuinigingsvoorstellen op het gebied van armoedebeleid, cultuur en de openbare ruimte.

De keuzes die we maken raken de inwoners en organisaties in Deventer direct.

Deventer Sociaal vindt deze voorstellen dan ook te ingrijpend om daarover binnen een maand en zonder overleg met de stad en betrokken partijen te kunnen besluiten.

Daarnaast heeft de gemeenteraad het initiatief genomen om inwoners te betrekken bij het beleid in Deventer.

De raad organiseert hiervoor een motiemarkt.

De fractie van Deventer Sociaal neemt deze motiemarkt en de ingebrachte moties van onze inwoners serieus. We verwachten van het college eenzelfde houding.

Zeker gezien het bestuursakkoord waarin het college uitspreekt, grote waarde te hechten aan de betrokkenheid en de inspraak van inwoners en organisaties in onze stad.

Binnen het huidige tijdspad is er onvoldoende tijd om de ingebrachte moties goed te kunnen wegen en wellicht samen met de indieners te kunnen uitwerken.

Deventer Sociaal verwacht daarom ook dat het college de behandeling van de voorjaarsnota uitstelt.

De raad kan dan na de zomer weloverwogen besluiten nemen, op basis van volledige informatie die in deze voorjaarsnota nog teveel ontbreekt.

Vergelijkbare berichten