Geluidsoverlast A1

Geluidsoverlast A1

Woensdagavond 1 juni heeft de belangenvereniging Bathmen een voorstel over het tegengaan van de geluidsoverlast van de A1 gepresenteerd. In februari steunde de gehele raad een voorstel om te kijken naar geluidswerende maatregelen, zeker nu de verbreding van de A1 eraan komt. De verwachting is dat de geluidsoverlast alleen maar zal toenemen. De presentatie die werd gegeven was doordacht en zeer goed uitgewerkt.

De belangenvereniging riep de raad op om zich te laten horen bij alle spelers Provincie, Rijkswaterstaat, Gemeente.

De fractie van Deventer-Sociaal vind dat er maatregelen genomen moeten worden om de geluidsoverlast te beperken en geeft graag gehoor aan deze oproep.

De bestrijding van geluidshinder is één van de kernprioriteiten van het Nederlands milieubeleid. Het aantal Nederlanders dat aangeeft last te hebben van lawaai blijft erg hoog.

De belangrijkste drie veroorzakers van geluidhinder zijn de afgelopen 20 jaar onveranderd:

  1. Wegverkeer
  2. Buren (omgevingslawaai)
  3. Vliegverkeer

Wegverkeer wordt als het meest hinderlijk ervaren, omdat geluidhinder vaak gepaard gaat met andere problemen als smogvorming. (zeker bij snelwegen die door stedelijk gebied gaan).

Een goed moment om de handen ineen te slaan en te pleiten voor maatregelen.

Vergelijkbare berichten