Rupsje nooit genoeg.

De discussie over de verruiming van de zondagopenstelling is gisterenavond wederom gevoerd.
Opnieuw lijkt het college de oren te laten hangen naar de wil van de grootwinkelbedrijven in Deventer.
Terwijl de onrust onder de kleine ondernemers voortduurt, besloot een meerderheid van de raad om de winkeltijden opnieuw te verruimen.
Alle winkels in Deventer mogen nu ook op alle feestdagen open zijn.

Of er op dit moment behoefte is aan deze verruiming kan niemand met zekerheid zeggen.
Het laatste onderzoek hierover is twee jaar geleden uitgevoerd, de uitkomsten waren duidelijk.
Zowel de consumenten als een meerderheid van de ondernemers gaven aan geen meerwaarde te zien in een verdere verruiming.
De aanjagers van deze nieuwe discussie lijken dus vooral de grote winkelketens te zijn. Voor hen lijkt het geen probleem om mensen steeds opnieuw te dwingen tot werken op de meest onregelmatige tijden. Wil je niet werken, dan voor jou tien anderen. Tot zover dus ook daar de keuzevrijheid.

Ondertussen dreigt een groot deel van de kleinere ondernemers in onze binnenstad te bezwijken onder de druk. Deze ondernemers geven aan moeite te hebben met weer een verruiming.
Het leven bestaat voor hen namelijk niet alleen uit ondernemen er is ook behoefte aan een sociaal leven, zeker tijdens de feestdagen.
Dat het juist deze kleine winkeltjes zijn die Deventer uniek maken, lijkt voor het gemak weer even te zijn vergeten.
Als rupsjes nooit genoeg moeten we vooral kunnen blijven kopen, de 24 uurs economie moet er komen ten koste van alles, ook in Deventer. Terwijl iedereen gebaat zou zijn bij een goede discussie over een verdere verruiming, kiest het college er nu weer voor om zonder overleg de tijden te verruimen.
Door het nemen van dit soort ad-hoc besluiten schieten we ons doel voorbij, dit besluit zal namelijk niet leiden tot eenheid in de binnenstad.

Een aanzienlijk deel van de ondernemers zal geen gebruik maken van deze mogelijkheid en zeker niet op feestdagen, met als gevolg meer onduidelijkheid voor het winkelend publiek.
Een motie van onze hand, waarin we opriepen tot rust en reflectie op het huidige beleid en een nieuw onderzoek naar de behoefte kon helaas niet op voldoende steun rekenen.
Het wachten is nu op een evaluatie die op zijn vroegst over twee jaar zal verschijnen.
Tot die tijd kunnen we alleen maar hopen dat het college niet weer een konijn uit de hoge hoed tovert.
Kitty-Schmidt

 

 

 

Kitty Schmidt