Veel woorden, weinig standplaatsen

Veel woorden, weinig standplaatsen

In een eerder artikel op onze website ( https://deventer-sociaal.nl/woonwagenbewoners-in-deventer/ ) gaf onze fractie aan, vragen te gaan stellen aan het college over de huidige stand van zaken omtrent de woonwagenbewoners in Deventer. Uit de beantwoording van deze vragen bleek dat het aantal standplaatsen in de afgelopen drie jaar niet is toegenomen en dit terwijl woonwagenbewoners…

Woonwagenbewoners in Deventer

Woonwagenbewoners in Deventer

Bij Deventer Sociaal hechten we waarde aan het contact tussen de gemeenteraad en de inwoners van Deventer.Op 27 februari jongstleden heb ik daarom gesproken met een aantal woonwagenbewoners over hun relatie met de gemeente en het huidige woonwagenbeleid in Deventer. Dit leidde tot fijne en interessante gesprekken waarin de historische context van de woonwagenbewoners en…