Woonwagenbewoners in Deventer

Bij Deventer Sociaal hechten we waarde aan het contact tussen de gemeenteraad en de inwoners van Deventer.
Op 27 februari jongstleden heb ik daarom gesproken met een aantal woonwagenbewoners over hun relatie met de gemeente en het huidige woonwagenbeleid in Deventer.

Dit leidde tot fijne en interessante gesprekken waarin de historische context van de woonwagenbewoners en de totstandkoming van het huidige beleid ter sprake zijn gekomen.
Socioloog en ervaringsdeskundige met betrekking tot woonwagenbeleid in Deventer, Frits Alsemgeest, die ik toevallig passeerde, heeft zijn onderzoek uit 2005 met mij gedeeld.
Het onderzoek beschrijft de maatschappelijk effecten van de opheffing van het regionale woonwagencentrum zoals dat tot 1980 bestond aan de Westfalenstraat in Deventer.
Prachtig om te lezen dat de opheffing van het centrum heeft bijgedragen aan de maatschappelijke participatie van woonwagenbewoners.
Frits Alsemgeest heeft altijd gepleit voor de gelijkwaardige behandeling van de woonwagenbewoners.
Met andere woorden, we behandelen elkaar als inwoners van Deventer en een woonwagen is een volwaardige woning. Onze fractie sluit zich volledig aan bij deze visie.
Naast de historische achtergrond en het sociologische onderzoek was er natuurlijk ook aandacht voor het heden.
Bewoners gaven aan dat het lang duurt om een vergunning te krijgen van de gemeente.
Een standplaats creëren is zowel bureaucratisch als bijna onmogelijk.
Dit is teleurstellend aangezien de jonge familieleden vaak een wens hebben om in een eigen woonwagen te wonen.
Daarnaast gaven de bewoners aan nog veel voormalig woonwagenbewoners te kennen die graag weer in een woonwagen zouden willen wonen.
Mede daarom heeft Deventer Sociaal vragen gesteld aan het college over de huidige stand van zaken.
Het contact met de bewoners gaf mij inzicht, over hoe het toekomstige beleid in Deventer nog beter kan aansluiten op de wensen van de woonwagenbewoners.
Ik ben namens Deventer Sociaal, de woonwagenbewoners erg dankbaar voor hun gastvrijheid en hun waardevolle bijdrage aan toekomstig woonwagenbeleid in onze gemeente.

Heeft u nog aanvullingen of opmerkingen naar aanleiding van dit onderwerp? Mail gerust naar onze woordvoerder wonen via eh.van.brink@deventer.nl.

Door Kevin Peeters – fractieondersteuner

Team Deventer Sociaal

Vergelijkbare berichten