Opnieuw vragen over PlusOV

Vanaf de start van het schooljaar in september zijn er problemen geweest met het leerlingenvervoer.

Onze fractie ontving hier al direct veel meldingen en klachten over en stelde daarom al eerder vragen aan de wethouder.

Direct na de herfstvakantie deden zich weer dezelfde problemen voor.

Hoewel het college van mening was en is dat er geen sprake was van chaos en de problemen te beoordelen als incidenten, is er toch besloten dat een onderzoek bij Plus OV noodzakelijk was.

Dit rapport is deze week verschenen en de bevindingen liegen er niet om.

Het is schokkend om te lezen dat PlusOV niet toegerust was op de taken.

En dat de kennis van regie en vervoer tot op directie niveau onvoldoende aanwezig was.

Deze conclusies rijmen ook niet met uitspraken die het college eerder heeft gedaan, over de voorbereidingen die er na de aanbesteding vanuit de gemeente samen met PlusOV zijn getroffen om de organisatie goed voorbereid te laten starten met de organisatie van het vervoer.

Onbegrijpelijk is ook het feit dat er met de ervaringen uit de voorgaande jaren onvoldoende is gedaan.

We begrijpen uit de informatie die we vandaag van het college mochten ontvangen dat er nu een plan van aanpak is opgesteld waarin 6 aanbevelingen worden gedaan om de problemen structureel op te lossen.

De wethouder van de Gemeente Voorst liet vandaag in een reactie weten dat er nu binnen 14 dagen een structurele oplossing moet zijn. Onze fractie vind dit een ambitieuze uitspraak en hebben op basis van alle ervaringen van de afgelopen maanden twijfels bij de uitvoerbaarheid van deze uitspraken.

Na alles wat er is misgegaan is het moeilijk om nu direct te vertrouwen op een goede uitkomst en daarbij af te moeten gaan op uitspraken van een wethouder uit een andere gemeente.

We hebben daarom vandaag opnieuw vragen gesteld aan het college van Deventer.

Link naar de vragen >

Lees hier het rapport ” Quickscan vervoerscentrale PlusOV ”

Vergelijkbare berichten