Tijdelijk Cameratoezicht,

De burgemeester heeft op 23 mei 2020 na een geweldincident besloten om tijdelijk cameratoezicht in te stellen voor het handhaven van de openbare orde.
Hoewel de fractie van Deventer Sociaal geen voorstander is van permanent cameratoezicht in de hele gemeente, hebben we begrip voor het besluit om tijdelijk cameratoezicht in te zetten als de situatie daar om vraagt.

We kennen echter meer plekken in Deventer, waar de overlast structureel is.
Wrang voorbeeld daarvan is de Beestenmarkt, waar de omwonenden al tien jaar te maken hebben met overlast.
Ondanks meerdere verzoeken is het tijdelijk cameratoezicht daar nog nooit ingezet.
Het is dus onduidelijk onder welke voorwaarden en in welke situaties tijdelijk cameratoezicht wordt ingezet in Deventer?

De fracties van VVD, ChristenUnie en Deventer Sociaal vinden dat hierover meer duidelijkheid moet komen en hebben daarom vragen gesteld aan het College.

Link naar de vragen:>

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8780291/1/2020-05-25%20Vragen%20art%20RvO%20-%20VVD-%20DS-CU-%20Cameratoezicht

Vergelijkbare berichten