Lakmoesproef voor PlusOV,

Het einde van de zomervakantie komt ook in Deventer in zicht.
Voor ouders met kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer is dit een stressvolle periode.
Zomaar wat vragen die krap een week voor de start van het schooljaar bij ouders leven.

Is alles goed gegaan met de indicatie, klopt de beschikking die is afgegeven, wordt mijn kind maandag op tijd opgehaald/teruggebracht en door welke chauffeur?
Recent ontving de gemeenteraad een brief waarin de directie van PlusOV aangeeft dat er verbeteringen zijn doorgevoerd. De organisatie is naar eigen zeggen klaar en berekend op haar taken.

Met de ervaringen van vorig jaar nog vers in het geheugen is niemand er echt gerust op dat het vervoer goed en zonder al te veel problemen op gang gaat komen.

Via de sociale media werd afgelopen week een bingokaart PlusOV gedeeld met voorbeelden van problemen die vorig jaar veelvuldig aan de orde waren.

Een bericht met een serieuze ondertoon.

De fractie van Deventer Sociaal beschouwd de aankomende weken als lakmoesproef voor PlusOV.

Na het verschijnen van een kritisch rapport, een verbeterplan en hoge extra kosten voor de gemeente is het nu aan PlusOV om de beloftes waar te maken.

Het functioneren in de aankomende periode is voor onze fractie doorslaggevend bij de besluitvorming dit komende najaar over wel of niet doorgaan met PlusOV.

We zullen de ontwikkelingen dan ook zeer kritisch volgen.

Vergelijkbare berichten