Geld voor kinderarmoede besteed aan commercieel bedrijf ?

Afgelopen jaar was er veel te doen over de wijze waarop het extra geld voor kinderen in armoede in Deventer zou moeten worden besteed.

De zogenaamde Klijnsma- gelden zijn vanuit Den Haag beschikbaar gesteld om kinderarmoede in de gemeente tegen te gaan.

Het voorstel van het college om een groot deel van dit budget aan te wenden om de tekorten op de bewindvoering bij het BAD te dekken, leide destijds tot een heftig debat in de raad.

Onze fractie was destijds tegen dit voorstel. We vonden het onbegrijpelijk dat tekorten bij het BAD worden gedekt met geld dat bestemd is voor ruim 3000 kinderen in Deventer die opgroeien in armoede.

Vandaag 31 augustus verscheen er een artikel in de Stentor waaruit blijkt dat het college een bedrag van 25.000,- euro uit de Klijnsma-gelden heeft uitgegeven aan een commercieel bedrijf in Deventer om een voedselbank app te ontwikkelen.

Van dit hele plan blijkt nu uit het artikel is niets terecht gekomen.

De wethouder geeft in een reactie aan niet op de hoogte te zijn van het mislukken van dit project en zegt de verstrekte subsidie terug te willen vorderen.

De vraag is natuurlijk of dit gaat gebeuren.

Tijdens het debat over de besteding van de Klijnsma-gelden waren er al grote vraagtekens bij de besteding van deze middelen aan het BAD, omdat het niet duidelijk was hoe het budget ten goede kwam aan kinderen. Deze vraag is nu zeer nadrukkelijk weer aan de orde, daarnaast ook de vraag of besteding van deze middelen op deze manier wel zijn toegestaan. De richtlijnen vanuit Den Haag waren heel duidelijk, de Klijnsma-gelden mochten alleen worden ingezet voor directe ondersteuning aan kinderen.

We hebben intussen vragen gesteld aan de wethouder en wachten de beantwoording en uitleg met belangstelling af.

De Deventer voedselbank werd gouden bergen beloofd, maar die kwamen nooit. Bron DeStentor

Vergelijkbare berichten