Deventer stopt met PlusOV,

Vandaag vrijdag 28 september heeft het college van B&W bekend gemaakt dat de Gemeente Deventer stopt met PlusOV.
De fractie van Deventer Sociaal is blij met dit besluit.
Onze fractie heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor goed vervoer van leerlingen en chronisch zieken in Deventer. We hebben de uitvoering van het vervoer altijd zeer kritisch gevolgd.
De klachten die we mochten ontvangen bij ons meldpunt PlusOV hebben we steeds gedeeld met het college en de directie van PlusOV. Samen met FNV taxi, de chauffeurs en de ouders hebben we vorig jaar een 10 punten plan opgesteld met suggesties voor verbeteringen in het vervoer van kwetsbare kinderen.

PlusOV is destijds opgericht met de achterliggende gedachte dat een regionale centrale het vervoer beter en goedkoper zou kunnen uitvoeren.
Alle extra inzet, een kritisch rapport en een intern verbeterplan hebben helaas niet geleid tot een structurele verbetering van de kwaliteit en de dienstverlening. Daarnaast zijn de kosten die de deelnemende gemeenten hebben moeten maken de begroting ver overstegen.

Onze fractie is er daarom van overtuigd dat de gemeente Deventer het juiste besluit neemt door te stoppen met PlusOV.
De komende weken gaat de gemeenteraad samen met de wethouder op zoek naar een beter alternatief.
Onze voorkeur hierbij gaat uit naar een scenario waarin de gemeente het vervoer weer zelf gaat regelen, zoals in de oude situatie met korte lijnen tussen vervoerders, ouders en de gemeente.
Besluitvorming hierover volgt in november van dit jaar.

Vergelijkbare berichten