Deventer Energievisie

Op woensdag 10 jan j.l. was er een technische sessie over de ‘Deventer Energievisie’

https://deventer.raadsinformatie.nl/…/2023-1114…

We stelden vragen over welke keuzes we in Deventer gaan maken nu de provincie de regie over onze energietransitie (specifiek windbeleid) heeft overgenomen.

In het ‘Uitvoeringsprogramma Energievisie’

https://deventer.raadsinformatie.nl/…/2023-1114… – staat het volgende: Plaatsing windmolens in het zoekgebied A1 in samenwerking met de provincie.

Hoe dit proces er uitkomt te zien is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in de periode november 2023 – maart 2024.

Het college komt hier op korte termijn bij de raad op terug.

Vergelijkbare berichten