Asfaltcentrale

Op woensdag 17 januari j.l. was de gemeenteraad uitgenodigd bij de ‘asfaltcentrale’ om te spreken over de mogelijke verduurzaming en bijbehorende uitbreiding van deze fabriek op industrieterrein Bergweide.

Dit bezoek was een vervolg op de verschillende debatten die het zijn gevoerd over de asfaltcentrale.

Onze fractie is de afgelopen periode zeer kritisch geweest op de asfaltcentrale. De fabriek stoot schadelijke stoffen uit en blijft precies binnen (en soms buiten) de wettelijke norm.

We hebben hierover in september 2023 ook schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Vragen en antwoorden

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/13245522/1/2023-09-28+Antwoordbrief+vragen+art+46+RvO+-+DS+-+Asfaltcentrale+Deventer?fbclid=IwAR0ndSRg9o1ZChLw2dnt–C7ECBjGHHKp_z2ldMK98MFxEl39JNLjxgHixs

Omwonenden ervaren desondanks overlast en gezondheidsklachten.

Ondertussen bouwt de gemeente op steenworp afstand een nieuwe wijk op het oude ‘Roto Smeets’ terrein waar zelfs koolfilters in de huizen worden aangebracht om de geuroverlast tegen te gaan.

Onze fractie diende daarom in de raadsvergadering van 18 oktober 2023 al een motie in om een advies te vragen van de GGD en de Omgevingsdienst.

De motie

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/13373705/1/2023-10-18+Motie+DS+-+Advies+GGD+en+Omgevingsdienst+Masterplan+Roto+Smeets+AANGENOMEN?fbclid=IwAR2TqUWGSioz-rm2T711bseBERq4Pf2cC2DiQHdcDj0oxHnXIfcPHUbiOvE

Ook hebben wij in een recente raadstafel van de wethouder geëist dat er openheid wordt gegeven over de nieuwe plannen van de asfaltcentrale.

Op ons verzoek ontvangt de gemeenteraad desgevraagd een schriftelijke onderbouwing van de asfaltcentrale zodat de duurzame ambities ook echt onderbouwd worden.

Vind je dat er de komende decennia nog een asfaltfabriek op steenworp afstand van een woonwijk mag staan of past dat niet meer op het industrieterrein van Deventer?

Als je ook overlast van industrie ervaart, laat het ons weten!

Vergelijkbare berichten