Mantelzorg en de Waarderingspas,

Mantelzorg is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.
Iedereen kent wel iemand die zich inzet voor een naaste of bekende.
Met de komst van de decentralisaties in het sociale domein, wordt er een steeds groter beroep gedaan op familie, naasten of bekenden om een deel van de zorg op zich te nemen.
Mantelzorg is echter niet gratis, mantelzorgers maken kosten.

Ter compensatie voor de gemaakte kosten kon iedere mantelzorger bij de SVB een aanvraag doen voor het mantelzorg compliment.
Dit mantelzorg compliment bestond uit een compensatie van 200 euro vrij te besteden aan bv gemaakte reiskosten.
Deze landelijke regeling verviel toen de nieuwe taken in het sociale domein overgingen naar de gemeente.

In oktober 2015 heeft de gemeente Deventer besloten, om het mantelzorg compliment te vervangen door een waarderingspas.
Op deze pas is in 2015 een tegoed van 50 euro gezet en in 2016 doet de gemeente dat weer, zodat mantelzorgers dit tegoed kunnen besteden bij geselecteerde winkels en maatschappelijke partners.
Een aanvraag voor deze pas kan worden gedaan bij het nieuw opgerichte steunpunt Mantelzorg.

Recent bleek dat 60% van de mantelzorgers in Deventer deze pas niet heeft aangevraagd.
Een zorgelijk signaal, want wat zegt het als een meerderheid van de mantelzorgers de pas niet aangevraagd.
Ligt het aan de communicatie of past het aanbod niet bij de vraag van de mantelzorgers?
Zijn er wel voldoende de mantelzorgers betrokken bij de keuze voor het huidige aanbod?
In het najaar van 2016 wordt er samen met de mantelzorgers een evaluatie uitgevoerd, en daarna wordt besloten hoe de waardering na 2016 vorm krijgt.
Feit is dat er geld bestemd voor mantelzorgers in Deventer op de plank blijft liggen.
Voor de fractie van Deventer Sociaal meer dan genoeg redenen om de komende evaluatie kritisch te volgen.

12696922_970858412969182_2845438711160138727_o

Vergelijkbare berichten