Vogeleiland

De problematiek rond het Vogeleiland kent een lange geschiedenis.

Het Vogeleiland kampt al jaren met overlast, vernielingen en de mishandeling van de aanwezige dieren.

De fracties van de VVD en Deventer Sociaal vragen al sinds 2017 om aandacht en een oplossing voor deze hardnekkige problemen.

In juni 2019 is het voorstel revitalisering Vogeleiland aangenomen.

Onderdeel van dit voorstel was de plaatsing van hekken om het Vogeleiland in de avonduren en de nacht af te kunnen sluiten voor publiek.

De werkzaamheden op het Vogeleiland stonden gepland voor begin 2020.

In de tussenliggende periode ( juni 2019 tot de start van het project in 2020) is er gekozen voor meer handhaving en toezicht om de overlast, de vernielingen en de mishandeling op het Vogeleiland aan te pakken.

Intussen is het juli 2020 en ontvangen we, ondanks de inzet van handhaving en het Groenbedrijf nog steeds signalen van overlast, vernielingen en mishandeling op het eiland.

Deze week opnieuw meldingen van dieren die worden opgejaagd en personen die de dierenverblijven gebruiken als slaapplaats.

De fracties van de VVD en Deventer Sociaal hebben hierover de volgende vragen aan het college:

1) Is het project revitalisatie Vogeleiland al gestart en hoever is men met de werkzaamheden?

2) Kan worden aangegeven wanneer de afsluitbare hekken bij het Vogeleiland worden geplaatst?

4) Is er nog steeds dagelijks toezicht vanuit handhaving op het Vogeleiland en acht het college dit toezicht nog als voldoende?

3) Hoe vaak heeft handhaving in het afgelopen jaar meldingen ontvangen van overlast, vernieling of mishandeling op en rond het Vogeleiland?

5) Welke andere aanvullende maatregelen kan college nemen om de overlast en vandalisme te voorkomen en de daders aan te pakken?

Vergelijkbare berichten