Herinrichting Grote Kerkhof.

Voorwaarde voor de bouw van het Stadhuiskwartier was de wens om het Grote Kerkhof autovrij te maken. Onze fractie is altijd voorstander geweest van een autovrij Grote Kerkhof en is dat nog steeds. Ervaringen met andere pleinen zoals de Brink hebben bewezen dat een autovrij plein van grote meerwaarde kan zijn voor de stad.
Er is echter nooit besloten dat het autovrij maken van het plein gepaard moest gaan met een uitgebreide en dure herinrichting. Voorstel destijds was een sober ontwerp, alleen opnieuw bestraten een mooi leeg plein bestraat van gevel tot gevel. Kosten die daar destijds voor zijn begroot waren € 500.000 ,-
Het voorstel vanuit het college om nu ruim 2,7 miljoen euro uit te trekken voor een duur stadspodium, kwam voor de raad dan ook als een complete verrassing. Dit geldt ook voor de wijze waarop het college de inwoners betrokken heeft bij de inspraak over de varianten.

Het uitgangspunt om te komen met een voorstel voor een sober ontwerp is zonder overleg losgelaten. We vinden het vreemd dat de raad niet eerder is ingelicht over dit proces. Het college heeft er bewust voor gekozen om alleen de eigen voorkeursvarianten voor te leggen en heeft de mogelijkheid voor een sobere invulling dus ook bewust niet als variant ingebracht tijdens de inspraakrondes met de inwoners.
De vraag is hierbij is dan ook wat de insteek is geweest bij deze inspraakrondes. Als je de inspraak van de inwoners serieus neemt leg je alle mogelijke varianten op de tafel en ben je helder over de financiële consequenties.

Een weloverwogen besluit over een bepaalde variant kan niet worden gemaakt vanuit alleen een voorkeur voor een bepaald ontwerp, zonder enig inzicht over wat de gevolgen van de keuze zouden inhouden.
Het heeft er nu dus alle schijn van dat het college deze inspraak voornamelijk heeft gebruikt om steun te verwerven voor het eigen voorstel. Dit roept bij ons de vraag op hoe serieus het college de invloed van onze inwoners neemt.

Onze fractie krijgt veel reacties over de kosten van het voorstel dat nu voorligt. Vraag die daarbij prominent naar voren komt, waarom de variant voor een sobere invulling niet is onderzocht. Op woensdag 19 juli wordt de raad gevraagd om in stemmen met het voorstel van het college. Dit is dus ook de laatste mogelijkheid om een sobere variant alsnog te laten onderzoeken.
Onze fractie dient daarom een motie in, waarin we het college vragen om nog niet over te gaan tot besluitvorming en eerst de variant voor een sober ontwerp serieus te onderzoeken. We dienen deze motie samen in met de fracties van Deventer Belang en Deventer NU.

De fracties van de PvdA en Gemeentebelang dienen ook een motie in. Deze fracties houden vast aan het voorstel van het college. En willen nu het besluit nemen om daarna kijken of er nog iets valt te beknibbelen op de kosten door bijvoorbeeld bepaalde gebieden niet mee te nemen in de planning.
We verschillen hierin wezenlijk van opvatting over de juiste volgorde van de besluitvorming. Voor ons geldt dat eerst alle beschikbare informatie op tafel moet komen voordat we een besluit kunnen nemen.

 

Link naar de motie op de gemeentesite

Vergelijkbare berichten