Onderbetaling Stadhuiskwartier Deventer

Op 28 januari berichtte De Stentor over een onderzoek van de FNV. In dit bericht werd melding gedaan van mogelijke onderbetaling bij het personeel dat in dienst van onderaannemers werkzaamheden uitvoert aan het Stadhuiskwartier (SHK).
Dit bericht was voor de fractie van Deventer Sociaal aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Het college heeft onze vragen inmiddels beantwoord.

Over de onderbetaling van het personeel in dienst van de onderaannemers is bij het college niets bekend en ook hoofdaannemer BAM ontkend op de hoogte te zijn van onderbetaling bij het personeel van zijn onderaannemers.
Het blijft voor onze fractie echter wel een groot punt van zorg dat werknemers bij de FNV aangeven onderbetaald te worden, maar dat er uit angst voor het verlies van werk wordt besloten om dit niet openbaar te maken.

Uit de beantwoording is verder gebleken dat er wel degelijk sprake is geweest van onderbetaling. Het gaat hierbij dan om onderbetaling van werknemers die in het kader van SROI (Een instrument om mensen met een grote afstand van de arbeidsmarkt weer werkervaring op te laten doen) opruimwerkzaamheden verrichten bij de bouw van het SHK.
Het college meldt in de beantwoording dat deze omissie in de betalingen direct is gecorrigeerd. Het is echter wel zorgwekkend dat er een onderzoek van de FNV en vragen vanuit onze fractie nodig waren om deze omissie aan het licht te brengen.

De fractie van Deventer Sociaal heeft eerder haar bezwaren geuit tegen inzet van het instrument SROI. Het gedwongen karakter van de uitvoering en het feit dat deze werkzaamheden mogelijk betaalde arbeid verdringt, maakt dat onze fractie zeer kritisch is over de inzet van dit instrument.
Op onze eerdere vragen over de inzet van SROI in Deventer heeft het college aangegeven de SROI op grotere schaal te willen gaan inzetten.
De fractie van Deventer Sociaal zal dit zeer kritisch gaan volgen.
We roepen het college van Deventer hierbij alvast op, om in de toekomst zelf zorgvuldiger om te gaan met de voorwaarden en de uitvoering van het instrument SROI.

Vergelijkbare berichten