Deventer Sociaal en VVD stellen schriftelijke vragen over Werkmakelaar Oost
| |

Deventer Sociaal en VVD stellen schriftelijke vragen over Werkmakelaar Oost

Gegoochel met cijfers en kwetsbare mensen De afgelopen periode hebben de VVD en Deventer Sociaal veel zorgwekkende geluiden gehoord over Werkmakelaar Oost. Dit bedrijf neemt mensen vanuit de bijstand aan en krijgt in ruil daarvoor subsidie van de Gemeente Deventer. Op zich is dit een goede regeling om mensen duurzaam uit de bijstand te helpen….

| |

PlusOV of MinOV dat is de vraag

Onze fractie vraagt sinds ruim een jaar aandacht voor de manier waarop PlusOV uitvoering geeft aan het leerlingen en ouderenvervoer. We hebben hierover al meerdere malen vragen gesteld. Naar aanleiding van de vele klachten over het functioneren van PlusOV, vanuit zowel ouders als de chauffeurs heeft het college in november ‘2017 een onderzoek laten uitvoeren…

Leden stemmen unaniem in met programma en lijst 2018-2022
|

Leden stemmen unaniem in met programma en lijst 2018-2022

Leden van Deventer Sociaal hebben gisteren 24 november 2017 in de algemene ledenvergadering unaniem ingestemd met het verkiezingsprogramma 2018-2022 en de bijhorende kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De lijst is inmiddels bekend gemaakt en de inhoud van ons programma maken we op korte termijn openbaar.    

Deventer Sociaal botst met wethouder over bewindvoering,
| |

Deventer Sociaal botst met wethouder over bewindvoering,

Deventer Sociaal botst met wethouder over bewindvoering, Vanuit gedeelde zorgen dienden Christen Unie, Groen Links en Deventer Sociaal tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar een motie in over bewindvoering binnen de gemeente Deventer. Het college overviel de raad op het laatste moment met een verregaande verruiming in de voorstellen voor bewindvoering.

Kindregelingen 2015

Vrijdagavond heeft Deventer Sociaal een presentatie over de veranderingen in de kindregelingen voor 2015 gegeven bij de *arme kant van Deventer*. Het was een hele leuke avond, waar we met veel plezier aan meegewerkt hebben. Deze avond hebben we nog meer respect gekregen voor de mensen van de arme kant die belangenloos heel veel goed…

BAD

10 september stond het jaarverslag BAD op de agenda. Opvallend is de toename van het aantal cliënten en het oplopen van de doorlooptijden. De problemen worden steeds ingewikkelder waardoor het langer duurt voordat cliënten in een traject komen. Cliënten moeten ook meer zelf doen volgens het BAD, meer zelf uitzoeken, schuldeisers bellen etc. In de…

Deventer Sociaal meldpunten: Actief meldpunt #Zorg
| |

Deventer Sociaal meldpunten: Actief meldpunt #Zorg <

Meldpunt Zorg : Uw zorg is onze zorg. Voor ons altijd een onderwerp om scherp op te zijn en te blijven. Dit meldpunt zal daarom altijd actief zijn. Zijn er misstanden?  Meld het bij ons: meldpunt@deventer-sociaal.nl Ervaart u nog steeds afvaloverlast? U loopt regelmatig nog steeds tegen illegale dumpafval aan? Heeft u een idee hoe…