BAD

10 september stond het jaarverslag BAD op de agenda. Opvallend is de toename van het aantal cliënten en het oplopen van de doorlooptijden. De problemen worden steeds ingewikkelder waardoor het langer duurt voordat cliënten in een traject komen. Cliënten moeten ook meer zelf doen volgens het BAD, meer zelf uitzoeken, schuldeisers bellen etc. In de praktijk komt het erop neer dat vrijwilligers het voorwerk voor het BAD doen, de cliënten zijn niet voor niets in deze situatie beland maar juist omdat ze het zelf niet meer konden. Hier verschillen wij van mening met het rapport. Er zijn meer dan 100 vrijwilligers in Deventer die kunnen komen helpen bij schulden.


Het BAD doet meer aan preventie en vroegtijdige signalering maar er wordt maar 15% van de mensen die hulp nodig hebben bereikt, daar kan nog heel wat verbeterd worden.

Een schuldsaneringstraject is vaak de enige uitweg uit problematische schulden, het zijn mensen met een minimum inkomen maar ook mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt of ziek zijn geworden die in de schulden terecht komen. Natuurlijk zijn er ook altijd mensen die niet met geld kunnen omgaan en blijven kopen. Dat is maar een kleine groep van alle mensen die in deze omstandigheden terecht komen.

Heb je hulp nodig neem dan contact op met info@deventer-sociaal.nl wij wijzen je de weg naar de juiste instanties.

Vergelijkbare berichten