Windturbines

Windturbines

Op 22-5-2024 heeft de gemeenteraad over de nieuwe programmeringsafspraken ‘windturbines’ gestemd. Onze fractie heeft tegen dit voorstel gestemd. We hebben het hier niet over een paar paaltjes die we zo weer kunnen verplaatsen. De voor nu geplande turbines staan er voor minimaal 30 jaar! Er is nog veel onduidelijk over de effecten en de gevolgen…

De Visie Hoogbouw: een goed begin, maar nog half werk

De Visie Hoogbouw: een goed begin, maar nog half werk

Op woensdag (17-4-2024) is in de gemeenteraad van Deventer de ‘Visie op Hoogbouw’ behandeld. In deze visie worden voor de toekomst door middel van een Hoogbouw Effect Rapportage (HER) kaders en voorwaarden gesteld waaraan hoogbouw in de stad, de dorpen en in het buitengebied moet voldoen. Ondanks dat we in de visie veel positieve punten…

Terug bij af bij de hulp aan dak- en thuisloze jongeren?

Terug bij af bij de hulp aan dak- en thuisloze jongeren?

In de afgelopen jaren heeft onze fractie regelmatig aandacht gevraagd voor de dak- en thuisloze jongeren in onze gemeente. Recent ontving de gemeenteraad de tussenrapportage “Plan van aanpak Jongeren in een kwetsbare positie”. Aanleiding voor dit plan van aanpak was de Regionale verkenning “Het maximale doen om dak -en thuisloosheid bij jongeren te voorkomen” en…

Ontoereikende Energievisie

Ontoereikende Energievisie

Met forse tegenzin voelden wij ons afgelopen woensdag (20-3-24) verplicht om tegen de energievisie 2024-2026 te stemmen.We onderkennen de urgentie van de energietransitie, maar die verdient een betere visie. Het ontbreekt deze energievisie aan participatie met partners, ambities en een concrete inbedding van de klimaatraad en de programmeringsafspraken van de provincie.In de aanloop naar de…

Asfaltcentrale

Asfaltcentrale

Op woensdag 17 januari j.l. was de gemeenteraad uitgenodigd bij de ‘asfaltcentrale’ om te spreken over de mogelijke verduurzaming en bijbehorende uitbreiding van deze fabriek op industrieterrein Bergweide. Dit bezoek was een vervolg op de verschillende debatten die het zijn gevoerd over de asfaltcentrale. Onze fractie is de afgelopen periode zeer kritisch geweest op de…

Deventer Energievisie

Deventer Energievisie

Op woensdag 10 jan j.l. was er een technische sessie over de ‘Deventer Energievisie’ – https://deventer.raadsinformatie.nl/…/2023-1114… – We stelden vragen over welke keuzes we in Deventer gaan maken nu de provincie de regie over onze energietransitie (specifiek windbeleid) heeft overgenomen. In het ‘Uitvoeringsprogramma Energievisie’ – https://deventer.raadsinformatie.nl/…/2023-1114… – staat het volgende: Plaatsing windmolens in het zoekgebied…

De Klushamer is een sloophamer geworden

De Klushamer is een sloophamer geworden

De laatste raadsvergadering van 2023 is uitgelopen op een gitzwarte avond voor de pop en jongerencultuur in onze gemeente en een snoeiharde klap in het gezicht van de directie, het bestuur en alle betrokken vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet voor het Burgerweeshuis. Alle mooie plannen voor de club van de toekomst in het Havenkwartier…

Einde Burgerweeshuis nabij❓

Einde Burgerweeshuis nabij❓

De komende weken worden weer spannende tijden voor het Burgerweeshuis. Na tien jaar afwegen, onderzoeken, neuzelen en treuzelen lijkt de nieuwe locatie voor het poppodium verder weg dan ooit. Tijdens de begrotingsbehandeling begin november werd het al duidelijk: Het College kiest er voor om Schouwburg en Burgerweeshuis samen te voegen aan de Keizerstraat. Tegelijkertijd wil…

Marijn Ooijman nieuwe partijvoorzitter DS

Marijn Ooijman nieuwe partijvoorzitter DS

Op onze ledenvergadering van 24-10-2023 is Marijn unaniem gekozen tot nieuwe partijvoorzitter. Succes Marijn en bedankt voor je inzet voor Mens, Dier en Natuur Er hebben meerdere functiewissels in het bestuur plaatsgevonden. Marijn heeft het stokje overgenomen van Albert Kaal die op zijn beurt de functie van penningmeester zal overnemen van Monique Kuiper. Monique zal…

Wat gaat er mis in“Duckstad”Roto Smeets?

Wat gaat er mis in“Duckstad”Roto Smeets?

De meeste mensen zijn wel bekend met de avonturen van Donald Duck. Een snel opgewonden eend die met zijn familie in “Duckstad” woont, een stad waar regelmatig iets misgaat door toedoen van een aantal markante personages. Waar eerder tijdschriften van Donald Duck van de pers rolden is nu een nieuwe woonwijk gepland; de oude locatie…

Gezondheid van inwoners in gevaar?

Gezondheid van inwoners in gevaar?

Al eerder waarschuwden inwoners de gemeenteraad over de slechte luchtkwaliteit en overmatige geur en geluid die zij ervaren in de omgeving van de asfaltcentrale, een fabriek op Bergweide 3. Sinds deze meldingen voert de Omgevingsdienst IJsselland metingen uit in de schoorsteen van deze fabriek. Afgelopen week werd de gemeenteraad geïnformeerd dat de Asfaltcentrale voor een…