-Klachtenbehandeling BAD- (Budget adviesbureau Deventer)

-Klachtenbehandeling BAD- (Budget adviesbureau Deventer)

Het BAD was verantwoordelijk voor beschermingsbewind in de gemeente Deventer. Inmiddels is het BAD door de rechtbank Overijssel op non-actief gesteld voor de uitvoering van beschermingsbewind. De raad heeft samen met het college een opdracht gegeven voor een onderzoek naar het beschermingsbewind bij het BAD. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat de cliënten…

Deventer #2017 motie “Vinger aan de pols” Deventer #2021 structurele problemen #BAD

Deventer #2017 motie “Vinger aan de pols” Deventer #2021 structurele problemen #BAD

In augustus 2020 lichtte de wethouder de raad in over problemen bij het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).De kantonrechter had besloten om de bewindvoering bij het Bad niet langer toe te staan, omdat er onregelmatigheden waren gevonden in de administratie.De suggestie werd gewekt dat het allemaal wel meeviel, het zou gaan om wat administratieve foutjes en…

Onduidelijkheid over administratie bewindvoering BAD.

Onduidelijkheid over administratie bewindvoering BAD.

Al sinds 2017 is er discussie over het besluit van het college, om de bewindvoering bij het BAD (Budget Advies Bureau) als voorliggende voorziening aan te bieden. Dit besluit ontneemt mensen met een kleine beurs de kans om zelf een bewindvoerder te kiezen. Omdat de gemeente geen bijzondere bijstand meer verstrekt, als er wordt gekozen…

Motie Vinger aan de pols bij het BAD aangenomen

Motie Vinger aan de pols bij het BAD aangenomen

Gisteren tijdens het begrotingsdebat heeft Deventer Sociaal een motie ingediend over een vinger aan de pols bij het BAD. De informatievoorziening over de schuldhulpverlening naar de raad loopt al jarenlang zeer stroef. Er is sprake van een gebrekkige en onduidelijke beantwoording op vragen. De discussie over het ontstane tekort van drie ton bij de bewindvoering…

Zwart Gat

Al jaren kampt de schuldhulpverlening in Deventer structureel met tekorten. Ieder jaar besluit de gemeenteraad opnieuw om deze gaten te dichten met geld uit de eigen begroting maar ook met middelen die vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld. In 2016 is er naast de bestaande begroting ruim een ton extra naar het BAD gegaan omdat…

Blijven betalen na schuldhulpverlening ?

Het college stelt voor, om budgethouders mee te laten betalen aan de schuldhulpverlening. De wethouder stelt dat het gerechtvaardigd is, om budgethouders na afloop van hun traject, nog een bijdrage te laten betalen. In de wet gemeentelijke schuldhulpverlening staat dat de gemeente de wettelijke verplichting heeft om schuldhulpverlening gratis aan te bieden. De fractie van…