Deventer #2017 motie “Vinger aan de pols” Deventer #2021 structurele problemen #BAD

In augustus 2020 lichtte de wethouder de raad in over problemen bij het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).
De kantonrechter had besloten om de bewindvoering bij het Bad niet langer toe te staan, omdat er onregelmatigheden waren gevonden in de administratie.
De suggestie werd gewekt dat het allemaal wel meeviel, het zou gaan om wat administratieve foutjes en de verwachting was dat het BAD na een volgende toetsing van de kantonrechter de bewindvoering snel weer zou kunnen oppakken.

In antwoord op onze vragen liet de wethouder weten dat het BAD door dit besluit ongeveer 20 nieuwe aanvragen niet zou kunnen behandelen.
Over de gevolgen voor de cliënten zou de raad mede op ons verzoek, nog nader worden geïnformeerd.

Op vrijdag 5 januari verscheen er een mededeling aan de raad.Uit deze mededeling kunnen we opmaken dat de rechtbank er nu voor kiest om voor de periode tot jan 2022 voor 20 dossiers een andere bewindvoerder te benoemen en dat dus ook de bestaande cliënten van het BAD een nieuwe bewindvoerder krijgen toegewezen. Of het bij deze 20 dossiers blijft is nog onduidelijk. Het zou mogelijk kunnen gaan over in totaal 65 dossiers.

De problemen bij het BAD zijn dus ernstig, een rechtbank legt niet zomaar en zonder gegronde redenen dergelijke maatregelen op.
Door het besluit van de rechtbank is de gemeente nu ook aangewezen op de hulp van private bewindvoerders. Dit zijn nota bene dezelfde bewindvoerders die tot op de dag van vandaag, nog vrezen voor het besluit van de gemeente om het BAD via voorkeursbeleid, aan te wijzen voor bewindvoering in Deventer.
Het is de wereld op zijn kop!

Zie: Deventer Sociaal botst met wethouder over bewindvoering, – Deventer Sociaal (deventer-sociaal.nl)

Ondertussen neemt ook de onrust onder cliënten toe. Deze mensen zijn voor hun financiële zaken compleet afhankelijk van het BAD. Kunnen ze er nog wel op vertrouwen dat hun administratie bij het BAD in goede handen is als de organisatie zelf de zaken niet op orde heeft?

Het besluit van de rechtbank heeft niet alleen gevolgen voor de cliënten. Als het BAD voor een langere periode uitgesloten blijft voor de bewindvoering, heeft dit mogelijk ook gevolgen voor de medewerkers bij deze organisatie. De wethouder lijkt niet te willen zien hoe ernstig deze situatie in werkelijkheid is.
De drempel om hulp te vragen bij het oplossen van schulden is erg hoog. Cliënten moeten er daarom ook op kunnen vertrouwen dat de bewindvoering zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Ondertussen is ook het zoveelste plan aangekondigd om de dienstverlening bij het BAD te verbeteren.
Onze fractie is na jaren van vragen stellen en moties indienen ondertussen wel klaar met de zelf onderzoeken en de daarop volgende verbeterplannen.
Al jarenlang zijn er klachten en signalen over problemen bij het BAD.

Dit was voor onze fractie in 2017 al aanleiding voor het indienen van de motie “Vinger aan de pols” bij het BAD.
Er lijkt sindsdien niet veel verandert, de raad loopt nog steeds achter de feiten aan.

Deventer Sociaal vind het belangrijk dat er nu eerst een oplossing wordt gevonden voor alle cliënten.

Daarnaast moet er een antwoord komen op de vraag hoe het zover heeft kunnen komen.
Hier is geen sprake meer van incidentele administratieve foutjes. Er is sprake van een structureel probleem.
Voordat je kunt verbeteren moet duidelijk worden, hoe het heeft kunnen gebeuren dat deze problematiek zo lang onder de radar is gebleven.

En dat het BAD blijkbaar niet in staat is geweest om dit eerder te signaleren en op te lossen, maar ook wat dat betekend voor de bedrijfsvoering van het BAD en het toezicht vanuit de gemeente.

Deventer Sociaal wil dat daarom de hele organisatie rondom de schulphulpverlening en de bewindvoering bij het BAD eens kritisch tegen het licht worden gehouden.

Dit vraagt wellicht ook om de inzet van mensen met expertise van buiten de organisatie, die met een frisse blik kijken naar hoe zaken nu zijn georganiseerd en die kunnen meedenken over oplossingen. Met het zoveelste zelfonderzoek en wat interne verbeterplannen komen we er niet. Dat heeft de historie ons inmiddels wel geleerd.

Vergelijkbare berichten