Klimaatcrisis is een urgente noodsituatie

De fracties van GroenLinks, Deventer Sociaal, PvdA, D66 en ChristenUnie stellen voor om in de raadsvergadering van 17 februari 2021 de klimaatcrisis te erkennen en de urgente noodsituatie uit te roepen. Deventer zou zich daarmee voegen in een rijtje van steden (Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Basel, Bristol, London, Sydney e.v.a) en landen (o.a. Canada, Frankrijk, Spanje) die dit belangrijke signaal al eerder hebben afgegeven. Met deze actie wordt de klimaat en ecologische crisis erkend en wordt benadrukt dat het tegengaan van klimaatverandering een prioriteit is voor Deventer.

De opwarming van de aarde is een feit en heeft grote gevolgen. Landen hebben al afspraken gemaakt om de opwarming tegen moeten gaan en de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen maar het gaat niet hard genoeg. Een temperatuurstijging van 1,5 graden, waar we nu op af denderen, heeft al onomkeerbare gevolgen voor de planeet, zo schrijft het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

Een klimaatnoodtoestand (“climate emergency”) uitroepen is een verklaring dat de opwarming van de Aarde een kritieke situatie schept waardoor dringend klimaatmaatregelen moeten getroffen worden. De gemeente bindt zichzelf en geeft een krachtig signaal dat alles wordt gedaan wat in de haar ligt om de klimaatcrisis te bestrijden. Dit sluit voor een groot deel aan op de als forse ambities die Deventer al heeft opgenomen in het Energieplan maar we moeten ons bewust blijven van alle mogelijke oplossingen en de urgentie daarvan.

Betrokken en verontruste burgers laten steeds meer van zich horen en eisen dat politiek de nodige maatregelen neemt om de klimaatcrisis te bestrijden. In Deventer deed Extinction Rebellion de dringende oproep om de klimaatnoodtoestand uit te roepen en die oproep nemen GroenLinks, Deventer Sociaal, PvdA, ChristenUnie en D66 ter harte. De partijen hopen dat de volledige gemeenteraad ook de klimaatcrisis erkent en dat Deventer zich in het rijtje steden kan voegen dat de klimaatnoodsituatie heeft uitgeroepen.

Vergelijkbare berichten