Deventer Sociaal wil onderzoek naar duurzame energie,

Deventer Sociaal vindt dat er een onderzoek moet komen naar de mogelijkheden om in Deventer en ommelanden meer duurzame energie op te wekken.

Onze fractie heeft daarom gisteren een initiatiefvoorstel van GroenLinks mede ingediend.
De gemeenteraad heeft grote duurzaamheidsambities vastgelegd. Deventer moet in 2030 een energie neutraal zijn. Om deze ambitie ook daadwerkelijk te halen moet Deventer in de komende jaren inzetten op energie opwekking met het hoogste rendement.
Het initiatiefvoorstel dat gisteren is aangenomen vraagt om een onderzoek naar de beste mogelijkheden voor Deventer en richt zich op alle vormen van duurzame energie.
In tegenstelling tot wat enkele partijen beweren gaat het dus niet over het plaatsen van meer grote windmolens. We besluiten nog niets!
Duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Ander voordeel is dat deze energie nooit opraakt. Dit in tegenstelling tot kolen, olie en gas. De verbranding van deze fossiele brandstoffen draagt sterk bij aan klimaatverandering.
We vinden het van groot belang om te kijken naar de toekomst, we moeten nu de juiste keuzes maken om onze grote ambities, onderschreven door alle partijen in de Raad, waar te kunnen maken
We kijken met belangstelling uit naar de uitkomsten van het onderzoek.

Vergelijkbare berichten