overijjsel

Reactie op politieke crisis in Deventer

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli waren we getuige van een nieuw politiek dieptepunt. Drie coalitiepartijen GB, PvdA en CDA hebben in onze ogen een politiek spel gespeeld om de eigen verantwoordelijkheden in het dossier de Viking te verdoezelen.
Onze fractie heeft zich in het debat danig geroerd en stevig aan verheldering van zaken en verantwoordelijkheden bijgedragen.

Aanleiding tot de huidige crisis zijn perikelen rond de Viking, de echte oorzaken liggen dieper, namelijk in de weeffouten en spanningen binnen de coalitie die onze stad sinds 2014 bestuurd heeft. Met een dominante grootste partij die tot in de treure hoog van de toren blaast over ‘’financiële degelijkheid’’. Maar niets doet op noodzakelijke gebieden als Milieu en duurzaamheid of onderhoud openbaar groen en zwerfafval als daar geld voor op tafel moet komen.

De fractie van Deventer Sociaal is blij dat het raadsvoorstel voor een extra krediet voor De Viking, ondanks de sabotagepogingen met ruim voldoende meerderheid aangenomen is. Onze fractie is ervan overtuigd dat het hier gaat om een waardevol project dat een flink aantal Deventenaren aanspreekt en de aantrekkelijkheid van onze stad ten goede komt. Bovendien bestaat er in de gegeven situatie duidelijk geen haalbaar positief alternatief. Het project stoppen of lamleggen zou ons niets anders opleveren dan een gat in grond, een gat in het vertrouwen, een hiaat in het culturele landschap en een strop in de financiën. Contractbreuk met aannemers zou direct leiden tot hoge claims.

Ja, er waren en zijn tegenvallers. Sommige waren niet te voorzien dus ook niet te voorkomen. Andere hadden zeker voorkomen kunnen worden. Wethouder Hartog Heys heeft hierover in onze ogen voldoende verantwoording afgelegd. De toezeggingen over het vergroten van het Projectteam van de Viking en het structureel bijpraten van raad over de voortgang van het project, gaven onze fractie voldoende vertrouwen om door te gaan met het project. Het te verwachten eindresultaat legt op termijn veel meer gewicht in de schaal dan misstappen onderweg. Kritiek kan legitiem zijn, een heksenjacht beslist niet. Deventer Sociaal wijst de gevoerde hetze tegen wethouder Hartogh Heys dan ook ten scherpste af.

Het besluit van PvdA, GB en het CDA om het vertrouwen in wethouder Hartogh Heys op te zeggen vinden we onbegrijpelijk. In Deventer werken we met een collegiaal bestuur. Gedurende het debat is meerdere keren naar voren gekomen dat het gehele college op de hoogte was van de risico’s,er is hier in onze ogen dan ook sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. We onderschrijven van harte de uitspraak van de D’66 fractie, die in haar reactie sprak over een mes in de rug. Dit alles was voor onze fractie de reden om de motie van wantrouwen tegen het gehele college mede in te dienen.
Het voornemen van de drie wethouders om de breed gedragen motie van wantrouwen naast zich neer te leggen’’ toont aan dat er niet eens wordt nagedacht over stevige conclusies die aan deze motie zijn verbonden. De volledige oppositie heeft gisterenavond een duidelijk signaal afgegeven.
Natuurlijk de stad moet bestuurd worden en daar hebben alle partijen een verantwoordelijkheid in. Het kan wat Deventer Sociaal betreft echter niet zo zijn dat de drie resterende partijen gewoon weer over gaan tot de orde van de dag.

Vergelijkbare berichten