Update : Convenant tegen onderbetaling.

Tijdens de bouw van het Stadhuiskwartier in 2015
is er grote onrust ontstaan over mogelijke onderbetaling en misstanden met medewerkers in de bouw.
Hoewel niet duidelijk is geworden of er inderdaad sprake is geweest van beide zaken,
heeft de fractie van Deventer Sociaal in maart 2015 hierover vragen gesteld aan het college.

In juni 2015 heeft onze fractie samen met de fracties van VVD en Deventer Nu het college verzocht om onderzoek te laten verrichten naar mogelijke misstanden bij de bouw van het Stadhuiskwartier. In reactie liet het college destijds weten dat men in afwachting van besluitvorming over de wet “WAS”-wet aanpak schijnconstructies- geen mogelijkheid had om tot onderzoek over te gaan.

De fractie van Deventer Sociaal heeft daarop direct na de besluitvorming over de wet WAS
het college verzocht om te komen met een lokaal convenant tegen onderbetaling in Deventer en dit convenant ook onderdeel te laten worden van het aanbestedingstraject voor bouwprojecten in Deventer.

Deventer volgt hiermee andere gemeenten in Nederland. Rotterdam werkt al lang langer met eenzelfde convenant.
Het convenant moet worden gezien als een extra lokale garantie naast de wetgeving “Wet aanpak schijnconstructies”.

Het heeft enige tijd geduurd, maar het college vorige week bekend gemaakt dat
Op 28 juni het lokale convenant ondertekend is door alle partijen. De fractie van Deventer Sociaal is blij met dit besluit.

We moeten in Deventer alle beschikbare middelen inzetten om onderbetaling, uitbuitingen en andere misstanden of zelfs de schijn daarvan te voorkomen.
Met dit besluit zijn we weer een stap dichterbij gekomen.

Vergelijkbare berichten