Blijven betalen na schuldhulpverlening ?

Het college stelt voor, om budgethouders mee te laten betalen aan de schuldhulpverlening.

De wethouder stelt dat het gerechtvaardigd is, om budgethouders na afloop van hun traject, nog
een bijdrage te laten betalen.
In de wet gemeentelijke schuldhulpverlening staat dat de gemeente de wettelijke verplichting heeft om schuldhulpverlening
gratis aan te bieden.
De fractie van Deventer Sociaal heeft dan ook grote twijfels bij de wettelijke mogelijkheden van dit voorstel.
De gemiddelde duur van een schuldhulp traject duurt tussen de drie en vijf jaar.
Deze hele periode leeft een budgethouder op een minimum inkomen dat in de meeste gevallen neerkomt op weekgeld.
Het is dus maar de vraag, hoe rechtvaardig het is om zelfs na een traject van jaren, mensen alsnog om een bijdrage te vragen.
Een ding is voor het college duidelijk, de inkomsten van dit voorstel worden geraamd op € 225.000.
Over wat dit voorstel in de praktijk nu eigenlijk betekend voor de budgethouders, is het college echter zeer terughoudend met informatie.
De fractie van Deventer Sociaal vind het niet kunnen dat er over zo’n ingrijpend voorstel kan worden gestemd, terwijl er nog zoveel onduidelijkheden zijn.
De fractie van Deventer Sociaal heeft hierover de volgende vragen gesteld;

1)
In de WGS (wet gemeentelijke schuldhulpverlening), staat dat de gemeente de verplichting heeft om schuldhulpverlening gratis aan te bieden.
Op grond van welk artikel wil de gemeente afwijken van deze bepaling?

2)
Behelst dit voorstel alle doelgroepen van het BAD, inclusief schuldhulpverlening, budgetbeheer en de WSNP (wettelijke sanering natuurlijke personen) ?

3)
Over welke bedragen spreken we per cliënt en hoe lang moet er worden betaald ?

4)
Budgethouders betalen gedurende het traject ook al een eigen bijdrage naar draagkracht.
Blijft deze eigen bijdrage ook bestaan naast deze nieuwe regeling?

Vergelijkbare berichten