KAPPEN MET DE VIKING NU ?

……………..NIET UIT TE LEGGEN!!!

Het water in de IJssel staat nog steeds hoog. Maar dat is niets vergeleken bij de stortvloed van woorden, cijfers en rapporten rondom De Viking. Met de raadsverkiezingen voor de deur ‘’rijst de stroom al meer en meer’’ en voert helaas ook veel schuim met zich mee. Verschillende politieke partijen, kleine en ook grotere, van rechts maar ook van ‘’Links’’ proberen nu op doorzichtige wijze electorale munt te slaan uit de begrijpelijke onvrede over de vele tegenvallers en blunders inzake De Viking.

‘’Niet meer uit te leggen’’, ‘’Bodemloze put’’, ‘’Kappen ermee’’ roepen ze in verschillende toonaarden, bijgestaan door een jarenlange hetze en stemmingmakende ‘’activisten’’ in Facebook- en Twitterland.

MAAR HET IS PRECIES ANDERSOM! Het zijn juist de mensen en partijen die nu willen ‘’kappen’’ die niet sociaal zijn en echt wel iets uit te leggen hebben. ZIJ zijn het die onze stad financieel en cultureel armer willen maken. Hun keuze betekent een gat in de grond, een gat in de culturele voorzieningen, een gat in de financiën, een gat in het vertrouwen in de politiek. Wat je ook vindt van Filmtheater De Viking, los ook van de terechte ergernis over de al gemaakte fouten staat één ding in elk geval vast:

NU STOPPEN IS DE DUURSTE, SCHADELIJKSTE, DUS STOMSTE OPTIE!!!

Dit is niet zomaar een ‘’mening’’, maar een gegeven feit, die makkelijk te controleren is. Hoe? Je hoeft geen ‘’deskundige’’ te zijn, je hoeft niet alle cijfers en adviezen tot in details te kennen. Een beetje eerlijkheid en gezond verstand zijn meer dan genoeg. De kern is heel simpel:

Nu stoppen betekent:

  • Een schadepost van tenminste ca. 12 miljoen voor de al gemaakte kosten.
  • Schadeclaims van meerdere bij de bouw betrokken bedrijven. Nog niet precies te overzien, maar hoogstwaarschijnlijk boven 1 miljoen.
  • Aanzienlijke kosten voor de gemeente om het Filmhuis en De Bouwkunde op de huidige locaties of ergens anders op het noodzakelijke voorzieningenniveau te brengen. Een kwestie van meerdere miljoenen.

De ‘’nu – kappers’’ willen ons dus opzadelen met een strop van ergens tussen de 15 en 20 miljoen euro, zonder dat daar ook maar iets positiefs tegenover staat. Is dit verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld? Is dit zuinigheid?

Dat is dan de puur geldelijke strop bij stoppen met De Viking. De echte schade is natuurlijk nog veel groter. Een gapend, lastig op te vullen gat op één van de mooiste plekken van Deventer. Een gat dat ons decennialang zal blijven herinneren aan een verprutste kans. Verprutst enerzijds door politiek geklungel, anderzijds door onverantwoordelijke demagogie. Weg met die mooie cultuur- en uitgaansgelegenheid aan de IJssel, weg met de vernieuwing!

Wij van Deventer Sociaal zijn gewend zelfstandig te denken en kleur te bekennen ook als het lastig wordt. Naast werkgelegenheid, naast een fatsoenlijk sociaal beleid, naast een op de mens toegesneden zorg, naast betaalbare woningen willen we óók een goed, veelzijdig en betaalbaar cultuuraanbod. Voor iedereen die daarvoor open staat. Filmtheater De Viking hoort daarbij. Net als de Bieb, het Burgerweeshuis, het Speelgoedmuseum, de historische presentaties van het Deventer Verhaal.

Een duur speeltje voor alleen de ‘’elite’’? Kom nou! Zelfs tegenstanders schatten dat rond 5000 Deventenaren actief gebruik zullen maken van deze culturele voorziening. Op een stad van nog geen 100.000 inwoners (baby’s en kinderen meegerekend) is dat toch niet zo weinig. Tel daarbij de aantrekkingskracht voor het publiek van buitenaf.

We staan positief tegenover Het project Filmtheater De Viking, positief tegenover de initiatiefnemers. We waren en zijn kritisch over de feitelijke gang van zaken, over de rol van de gemeente en NV Maatschappelijk Vastgoed. Ook zonder het op gang zijnde raadsonderzoek is het overduidelijk dat de risico’s systematisch onderschat en de kansen systematisch overschat zijn. Daar moet in de toekomst zeker iets aan gedaan worden. Ook is het duidelijk dat het project jarenlang te kampen had met onenigheid binnen de vanaf 2014 zittende coalitie en met de onwil van de grootste, dominante coalitiepartij.

Het college van B&W komt nu met een verzoek aan de gemeenteraad voor een extra krediet van rond 1,3 miljoen euro. Een blanco cheque geven we zeker niet, het mag absoluut niet veel meer worden. Maar het ziet er naar uit dat dit bedrag (ongeveer) voldoende zal zijn om het project zonder dodelijke compromissen, op een prima niveau af te ronden. We vinden dit niet alleen de beste, maar ook de enige fatsoenlijke optie. Deventer zal hier vele tientallen jaren plezier van hebben. Het college stelt voor het extra bedrag dekken middels een lening. Dat is redelijk voor een gemeente met een jaarlijkse begroting van ca. 340 miljoen en redelijke reserves op de plank.

Er is één partij, de VVD die jarenlang het idee van De Viking meegedragen heeft, maar nu – geheel toevallig natuurlijk voor de verkiezingen – een draai maakt en op het laatste moment met een zgn. alternatief wil komen. Waarschijnlijk een ‘’alternatief’’ op dezelfde locatie, maar een gedeeltelijk andere invulling. Een invulling die niet wenselijk, niet zomaar haalbaar en waarschijnlijk duurder zal blijken.

Het luidruchtige ‘’nu kappen’’ kamp wil miljoenen meer over de balk gooien zonder dat we daar ook maar iets van waarde voor terugkrijgen.

WEET WAARVOOR JE KIEST!

Vergelijkbare berichten