DOIC: banenmotor of blok aan het been?

Al een aantal maanden wordt er in de Deventer raad gepraat over het Deventer Open Innovation Center (DOIC). Deze discussie is nu in een beslissende fase gekomen. Nog voor Nieuwjaar moet de gemeenteraad besluiten of ze een overeenkomst met de Akzo sluit en of ze geld beschikbaar stelt om de, zeer vervuilde, grond onder het nieuwe DOIC voor 7,5 miljoen euro te kopen.


Het nieuwe DOIC is opgezet, om de werkgelegenheid te behouden en zelfs uitbreiden. Akzo Nobel vertrekt met een groot deel van haar activiteiten uit Deventer en behoudt slechts een Research & Development afdeling. De ontwikkelingsmaatschappij van de provincie en de gemeente zijn samen met Akzo in het gat gesprongen om aan Akzo gekoppelde en andere chemische innovatieactiviteiten te stimuleren en naar Deventer te krijgen.

Deventer Sociaal heeft deze ontwikkelingen altijd kritisch gevolgd. Niet omdat we niet voor nieuwe banen in Deventer zijn, maar vanwege de risico´s, die het investeren van meer dan 7,5 miljoen aan gemeenschapsgeld met zich meebrengt. De overeenkomst is vooral heel gunstig voor Akzo, maar niet voor de Deventer belastingbetaler.
Na onze vragen over de laatste informatie over het DOIC wegen de risico´s en de investeringen in vervuilde grond met gemeenschapsgeld volgens Deventer Sociaal niet op tegen de beloofde banengroei.

Dit blijkt namelijk in theorie nogal tegen te vallen. De garanties van Akzo voor behoud van de werkgelegenheid zijn boterzacht, en kunnen door iedere aandeelhoudersvergadering van Akzo, of een eventuele opvolger, naar de prullenmand worden verwezen. Daarnaast is weliswaar in de overeenkomst opgenomen dat bij tegenslag Akzo de grond terugkoopt en verantwoordelijk blijft voor een eventuele zeer dure bodemsanering, maar er blijft een mogelijkheid dat de gemeente toch met de grond, en dus met de brokken, en dus de kosten blijft zitten.
Tenslotte hebben we onze twijfels of de hele overeenkomst juridisch houdbaar is, met name als het gaat om staatssteun. Dat de gemeente daar zelf ook over twijfelt, blijkt uit het feit dat een second opinion met gevoelige informatie hierover geheim werd verklaard.

Al die twijfels hebben er toe geleid dat we terecht vragen hebben gesteld. Het was echter opmerkelijk dat met uitzondering van GroenLinks en onze fractie alle andere partijen zich tijdens de laatste raadstafel voor het besluit, in stilzwijgen hulden.
Dit terwijl het onderwerp te belangrijk is, om deze laatste kans om nog vragen te stellen te missen. Wat is er aan de hand: weten ze het allemaal zo goed, waren ze jaloers op onze vragen, of vinden het niet belangrijk dat er mogelijk zoveel risico met belastinggeld wordt genomen.

Het debat is op 20 december en dan moet echt iedereen met de billen bloot. We zullen er voor pleiten dat een toekomstig DOIC ook kan bloeien, zonder dat de gemeente vervuilde grond koopt. De locatie en de huidige vestiging van Akzo zijn garanties genoeg dat de positieve ontwikkeling, die nu al gaande is, tot iets moois en tot banen zal leiden. Een blok aan het been is niet nodig.

Vergelijkbare berichten