Motie Vinger aan de pols bij het BAD aangenomen

Gisteren tijdens het begrotingsdebat heeft Deventer Sociaal een motie ingediend over een vinger aan de pols bij het BAD. De informatievoorziening over de schuldhulpverlening naar de raad loopt al jarenlang zeer stroef. Er is sprake van een gebrekkige en onduidelijke beantwoording op vragen. De discussie over het ontstane tekort van drie ton bij de bewindvoering en de wijze waarop hierover is gecommuniceerd met de raad is hiervan een schrijnend voorbeeld.

De raad is niet in staat om voldoende te kunnen controleren hoe het BAD functioneert. De verhoudingen tussen de raad, het college en het BAD zijn hierdoor verzuurd, Ieder gesprek verzand daardoor in een wel/niet discussie waardoor we niet meer toekomen aan de zaken waar het over zou moeten gaan, namelijk de vragen over hoe het gaat het bij het BAD, hoeveel mensen worden er geholpen en hoe verloopt dat, zijn er zaken die beter of anders moeten, En daarnaast ook een gesprek over de nieuwe ontwikkeling in de schuldhulpverlening en de vraag of dit voor de gemeente ook aanleiding zou moeten zijn, om de werkwijze te veranderen.

Onze fractie vind dit een zorgelijke ontwikkeling, het uitgangspunt moet zijn, dat het BAD de taken goed uitvoert en inwoners van onze stad helpt met het voorkomen en oplossen van schulden.
We dienden daarom gisteren een motie in en werden daarin gesteund door de fracties van de VVD, D’66, DN en Nieuw Links die onze motie mede indienden.

Tijdens het debat werd al snel duidelijk dat een meerderheid van de raad onze zorgen deelde.
Na wat aanpassingen in de tekst werd de motie in stemming gebracht.
De motie werd door alle partijen behalve de PvdA gesteund. Hoewel zowel de fractie als de wethouder aangeven de strekking van motie geheel te onderschrijven kon men niet leven met het feit dat er in de motie gesproken werd over gebrekkige en onduidelijke informatievoorziening en dit te beschouwen als een diskwalificatie van de wethouder en het gehele college.

De wethouder eiste daarop dat alle fracties in de raad hier een uitspraak over deden.
Het debat dreigde hierdoor te ontsporen in een strijd over woorden, het overgrote deel van de fracties was echter van mening dat het belang van goede verhoudingen en het verkrijgen van juiste informatie belangrijker is dan gehakketak over woorden en stemde alsnog voor de motie.
Onze fractie is blij met de grote steun voor de motie, we kunnen nu gaan werken aan een nieuwe start, het verbeteren van de verhoudingen en ons weer te focussen op zaken waar het over moet gaan en zien in vertrouwen uit naar de gesprekken.

Vergelijkbare berichten