Geitenhouderij wel of niet?

Deventer Sociaal vindt dat er op dit moment geen nieuwe geitenhouderij zou moeten komen. Het risico op longontsteking (uit rapporten blijkt dat er binnen een straal van 2 km 20% meer kans is op longontsteking) vinden we te groot.


Er wordt door het college gesteld dat het risico door de dunne bevolkingsdichtheid in de omgeving van de geitenhouderij te verwaarlozen is. De hogere kans op longontsteking vindt Deventer Sociaal wel een risico voor de gezondheid maakt niet uit of dat voor 10 mensen per km2 geldt of voor 1000 mensen per km2, je zult maar net degene zijn die het treft.
Op dit moment zijn er al meerdere geitenhouderijen de risicogebieden van 2 km overlappen elkaar.

Juist deze overlapping in de omgeving van de geitenhouderijen vinden we een extra punt om nu nog geen nieuwe geitenhouderijen toe te staan zonder dat we de mogelijke effecten weten.
We zijn ervan overtuigd dat de ondernemer, de familie die dit wil starten zeker maatregelen tegen lichtvervuiling zal nemen en er alles aan zal doen om overlast te voorkomen maar zouden op dit moment geen nieuwe geitenhouderij willen toestaan dit heeft geen financiële consequenties er gaat geen ondernemer failliet.

We willen zeker een jonge ondernemer geen kansen ontnemen maar willen ook niet dat mensen risico lopen, het is niet voor niets dat in Brabant en Gelderland geen nieuwe geitenhouderijen mogen komen dat is daar door de provincie verboden.
Dus afwachten totdat het onderzoek is afgerond en daarna een weloverwogen besluit te nemen en niet zoals veel partijen in de Deventer gemeenteraad nu zeggen “laten we nu toestaan” want we weten nu helemaal niet hoe groot de risico’s zijn.
Helaas wordt ons standpunt niet gedeeld door de rest van de raad en het college, de geitenhouderij zal er komen.
Deventer Sociaal

Vergelijkbare berichten