Onderzoek aantal zwerfjongeren in Deventer,

Recent landelijk onderzoek maakte pijnlijk duidelijk dat het aantal daklozen in Nederland
zeer snel toeneemt en daarmee dus ook het aantal jongeren dat een zwervend bestaan leidt.
Ook in Deventer hebben we te maken met deze problematiek.

Tot op heden is het onvoldoende gelukt om het aantal jongeren goed in beeld te krijgen en passende zorg of ondersteuning structureel te regelen.
Een woordvoerder van de Gemeente gaf in een reactie op vragen van de Stentor aan:


Dat het aantal zwerfjongeren in Deventer beter in beeld is dan tien jaar geleden en dat bij het College niet het idee leefde dat er sprake was van een toename in Deventer.

De Stentor > https://www.destentor.nl/deventer/zwerfjongeren-deventer-niet-goed-in-beeld~a2734e8d/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web


Deze uitspraken verbazen ons, omdat de signalen die we als fractie ontvangen toch een ander beeld schetsen.
Ook vinden we in de meest recente monitor nog steeds geen concrete aantallen terug.
Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de omvang van de problematiek en de knelpunten die er binnen onze Gemeente liggen, lijkt ons een onafhankelijk onderzoek nu op zijn plaats.

De fracties van Deventer Sociaal, ChristenUnie en Groen Links hebben daarom vragen gesteld aan het College van B&W.

Vragen > https://deventer.notubiz.nl/document/8019921/2/2019-10-02%20Vragen%20art%2046%20Rv%20O%20-%20DS-CU-GL%20-%20Zwerfjongeren

Vergelijkbare berichten