PANIEKVOETBAL VERSUS GEZOND VERSTAND

De afgelopen week is er in de Stentor nog al wat ophef geweest over de mogelijke komst van zonneparken naar het buitengebied van Deventer. Deventer Sociaal heeft hiervan met enige verbazing kennis genomen, en ziet de ophef vooral als een storm in een glas water.

De ophef vindt zijn oorsprong in het concept Energieplan van de gemeente Deventer dat afgelopen week door de politiek werd besproken. Het plan geeft aan hoe de doelstelling van de gemeente om in 2030 energie neutraal te zijn, zou moeten worden gehaald. Daartoe zou de rol van fossiele brandstof moeten worden teruggedrongen, ten gunste van windmolens, zonnepanelen op daken en op de grond en andere vormen van duurzame energie.

Dit uitgangspunt is zeer ambitieus en vraagt om een zorgvuldig proces.
Kiezen we voor meer grote of kleinere windmolens, meer inzet van zonnepanelen op daken en zonneparken of moet het een combinatie zijn van al deze vormen met daarnaast ruimte voor innovatieve ontwikkelingen die we nu nog niet kennen. De ontwikkelingen voor het opwekken van duurzame energie staat namelijk niet stil en wie weet wat de toekomst ons nog gaat brengen.

De mogelijkheden liggen dus nog helemaal open en er is nog niets beslist. Dat de discussie op dit moment in alle hevigheid wordt gevoerd is toe te juichen. De inwoners van Deventer moeten mee kunnen praten, hun mening kunnen geven en mee kunnen beslissen over de plannen van de gemeente.
Alleen als we er gezamenlijk de schouders onder zetten kan dit beleid een succes worden.

In de Stentor luidde met name de fractie van Gemeentebelangen de noodklok. Het werd voorgesteld alsof het hele buitengebied zou moeten worden vol geplempt met zonneparken om de doelstellingen te kunnen halen.
Helaas bleek maar weer eens dat de zorgen van Gemeentebelangen werden ingegeven door onvervalst populisme, het zaaien van verwarring en bangmakerij. Drie zaken die nog nooit een probleem deugdelijk hebben opgelost.

Inmiddels is namelijk duidelijk dat het streven om energie neutraal te zijn in 2030 nu, anno 2020, niet haalbaar is. Dit is zelfs toegegeven door de adviesraad Natuur en Milieu, en door de verantwoordelijk wethouder. De realiteit is dat Deventer kiest voor stapjes die uiteindelijk alsnog tot het doel moeten leiden.

Niemand wil dan ook een overdaad aan zonneparken in de natuur of 80 windmolens langs de A1
en dat is gelukkig ook helemaal niet aan de orde.
We moeten gezamenlijk en op een zorgvuldige manier, stap voor stap, op zoek naar de juiste mix voor Deventer.

Feitenvrije bangmakerij ondermijnt het draagvlak en de betrokkenheid bij dit belangrijke thema en daarvan wordt helaas niemand iets wijzer of beter. We pleiten er voor met oplossingen te komen, voordat deze door anderen worden opgelegd. De kop in het zand steken en hopen dat het vanzelf weggaat is geen optie.
Een beetje meer realisme en gezond verstand dus graag!

Vergelijkbare berichten