Gezondheid van inwoners in gevaar?

Al eerder waarschuwden inwoners de gemeenteraad over de slechte luchtkwaliteit en overmatige geur en geluid die zij ervaren in de omgeving van de asfaltcentrale, een fabriek op Bergweide 3.

Sinds deze meldingen voert de Omgevingsdienst IJsselland metingen uit in de schoorsteen van deze fabriek. Afgelopen week werd de gemeenteraad geïnformeerd dat de Asfaltcentrale voor een tweede keer teveel giftige en kankerverwekkende stoffen (PAK) heeft uitgestoten op het moment van een meting.

Onze fractie heeft de afgelopen maanden de gemeente al meerdere keren gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren in de directe omgeving van de Asfaltcentrale.

Er wordt namelijk zonder onderbouwing aangenomen dat deze twee overschrijdingen geen gevaar vormen voor onze inwoners. Tot op heden wilde de gemeente geen onafhankelijk onderzoek uitvoeren.


Genoeg reden voor onze fractie om vragen te stellen aan de verantwoordelijk wethouder:👇

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/13104254/1/2023-09-05+Vragen+art+46+RvO-+DS+-+Asfaltcentrale

Een vergelijkbare situatie in Nijmegen:👇

https://www.gld.nl/nieuws/8000034/omstreden-asfaltfabriek-nijmegen-gaat-opnieuw-in-de-fout

De raadsmededeling van de gemeente Deventer over de overschrijdingen bij de Asfaltcentrale:👇

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/13077159/1/2023-743+Raadsmededeling+AsfaltNu+Deventer+resultaten+metingen+13+juni+2023

Vergelijkbare berichten