Laagdrempelig en ruimhartig minimabeleid

Vandaag 23 juni bespreekt de raad het nieuwe minimabeleid in Deventer.

Onze fractie wil de aankomende vier jaar een laagdrempelig en ruimhartig minimabeleid.

Het moet voor inwoners duidelijk zijn bij wie ze moeten zijn en dus ook maar één keer hun verhaal hoeven doen. Daarnaast moet ook duidelijk zijn wanneer en waarvoor er een beroep kan worden gedaan op de bijzondere bijstand en de individuele bijstand.

In 2018 was uitgaan van het besteedbare inkomen bij minimaregelingen al een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Tot nu was er voor dit beleid helaas geen meerderheid, maar gelukkig zien we hierin een kanteling en lijkt er meer draagvlak te komen.

De speelruimte voor de gemeente is hierin beperkt, maar het verhogen van de inkomensnorm tot 130% van de bijstandsnorm zou al een fors verschil maken. Meer gezinnen komen dan in aanmerking voor inkomensondersteuning.

De gemeente moet ook meer maatwerk gaan toepassen bij de kostendelers norm.

Daardoor houden we gezinnen bij elkaar en voorkomen we dak en thuisloosheid bij jongeren.

Een win/win situatie waarmee we veel persoonlijke ellende voorkomen.

Nog steeds groeien kinderen in Deventer op in armoede, de gemeente zou dus meer dan nu het geval is, moeten inzetten op het gebruik van de verschillende regelingen die er zijn voor kinderen.

We bevorderen hiermee deelname aan sport en spel, brengen kinderen in beweging en voorkomen sociaal isolement en uitsluiting.

Het is de verwachting dat de Corona crisis gaat leiden tot een hoger aantal aanvragen voor inkomensondersteuning. Uit ervaring weten we ook dat mensen met schulden soms (te ) lang wachten met het zoeken van hulp.

Om dat te voorkomen moet de gemeente blijven inzetten op vroeg signalering preventie en laagdrempelige schuldhulpverlening.

De inkomensnorm voor het eigen vermogen bij kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen moet omhoog. De buffer die mensen in de bijstand nu opbouwen voor onvoorziene uitgaven zorgt ervoor dat het recht op kwijtschelding vervalt.

Kortom, er valt genoeg te verbeteren en deze wensen en aandachtspunten geven we het college daarvoor mee.

Vergelijkbare berichten