Woensdagavond (16-6-21) werd de windverkenning behandeld

Woensdagavond (16-6-21) werd de windverkenning dan eindelijk inhoudelijk behandeld. Deze heeft, sinds het voorstel in november werd gepubliceerd al heel wat stof doen opwaaien. Het aantal insprekers tijdens de fysieke en digitale inspraakbijeenkomsten over dit voorstel (ruim 100) geeft aan dat het onderwerp leeft in Deventer.  

De reden voor de vele inspraak is dat de gemeente geluidsoverlast, gezondheid van haar inwoners en natuur-maatschappelijke gevolgen wel onderschikt maakte aan het halen van een doelstelling en het bevredigen van economische belangen.

De stappen die de gemeente zette waren demotiverend en tot op zekere hoogte minachtend te noemen. Het gemeentebestuur heeft zich behoorlijk verkeken op de impact van het aanwijzen van de focusgebieden en heeft het participatieproces duidelijk te laat opgestart.

Gelukkig bleek woensdagavond, dat de gemeente eieren voor haar geld heeft gekozen en een stap terug doet. Ook op aandringen van Deventer Sociaal zijn de focusgebieden van tafel, en gaan we terug naar zoekgebieden. Ook komt er een plan MER voor zowel de plannen voor wind- en zonne-energie.

Onze fractie vond al eerder dat we de zorgen van bewoners over de gezondheidseffecten, het geluid van turbines, de afstand tot woningen en de impact op het landschap niet kunnen negeren.  Gelukkig heeft de wethouder Verhaar van duurzaamheid dat ook ingezien.

De pas op de plaats betekent niet dat er geen windmolens geplaatst mogen worden. In een eerder artikel op onze website heeft onze fractie aangegeven dat de energietransitie onvermijdelijk is. Niet doorgaan met deze transitie is onverantwoord. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn onmiskenbaar en de uiteindelijke schade voor gezondheid en welzijn van mens en natuur zullen ernstiger zijn wanneer er geen verantwoorde oplossingen worden geboden.

Deventer Sociaal hoopt dat het vervolg van de energietransitie en de plaatsing van windmolens in samenspraak met alle inwoners gestalte krijgt. Hierbij pleiten we er voor, de windverkenning parallel te laten lopen met de zonverkenning, zodat burgers en gemeenteraad een afgewogen keuze tussen zon en wind kunnen maken. Dit is goed voor het inspraakproces.

We zullen het vervolg kritisch en met veel belangstelling volgen.

Vergelijkbare berichten