Groeiende wachtlijsten en tekorten bij Veilig Thuis IJsselland.

Deze week verscheen het bericht over de snel groeiende wachtlijsten en het tekort bij Veilig Thuis IJsselland.
De directie van IJsselland spreekt over honderd meldingen die nu niet kunnen worden behandeld, wegens gebrek aan voldoende personeel.
Ondanks de toezegging dat er bij acuut geweld altijd direct wordt gehandeld,
heeft de fractie van Deventer Sociaal grote zorgen over de toename van de wachtlijsten en het gebrek aan budget bij Veilig thuis.

Als er sprake is van geweld of een mogelijke dreiging hiervan mag er wat ons betreft geen sprake zijn van een wachtlijst.

We hebben daarom vragen gesteld aan het college.
1)
Wanneer is het college op de hoogte gebracht van deze zorgelijke ontwikkelingen bij Veilig Thuis?

2)
Is bij het college bekend hoeveel meldingen er vanuit Deventer nu niet kunnen worden behandeld?

3)
Is er met de deelnemende gemeenten overleg geweest met over het beschikbaar stellen van extra middelen voor Veilig Thuis?

4)
Is er vanuit het college en de deelnemende gemeenten bereidheid om extra middelen beschikbaar te stellen om de wachtlijsten zo snel mogelijk op te kunnen lossen?

Vergelijkbare berichten