Transparant Bestuur

De cultuurvisie is zeer omstreden en maakte de nodige emoties los in Deventer.

Het aantal insprekers bij eerdere sessies was ongekend hoog.

De voorstellen in deze visie hebben verstrekkende gevolgen voor belangrijke culturele instellingen in de stad en zou dus, ook om recht te doen aan alle betrokkenen in alle openheid besproken moeten kunnen worden. Bij een dergelijk debat, kan het niet zo zijn dat raadsleden niet vrijuit kunnen spreken en terughoudend moeten zijn in wat wel en niet mag worden gezegd.

Dat was gisteren wel het geval, eerder op de avond werd besloten geheimhouding te leggen op informatie die essentieel is voor de cultuurvisie.

Een groot deel van de oppositie (VVD, Deventer Belang,Deventer Nu, Denk en Deventer Sociaal )

drong tevergeefs aan op het niet opleggen van de geheimhouding.

Een voorstel voor uitstel van de behandeling tot na het opheffen van de geheimhouding kon ook niet op voldoende steun rekenen.

Dit was voor onze fractie en het merendeel van de oppositie reden om niet deel te willen nemen aan het debat. Afgewogen besluitvorming over zo’n verstrekkend dossier kan pas worden gemaakt als alle informatie open en zonder geheimhouding kan worden besproken.

Het debat is gisteren ondanks onze afwezigheid alsnog gevoerd en de moties en amendementen zijn ook zonder steun vanuit de oppositie aangenomen.

Echte besluiten zijn echter niet genomen, duidelijkheid voor de cultuursector is er dus helaas nog niet gekomen.

Er vinden nu haalbaarheidsonderzoeken plaats en de definitieve besluitvorming hierover vind pas plaats bij de begrotingsbehandeling.

Onze fractie is nog steeds van mening dat het gemeentebestuur op een constructieve wijze samen moet werken om te komen tot behoud van een zo breed mogelijk cultuuraanbod in onze stad.

We reiken daarom de coalitiepartijen een uitgestoken had toe en hopen op een goede en transparante behandeling van de voorstellen dit najaar.

Kijk de vergadering + de verklaring van de oppositiepartijen -VVD, Deventer Belang,Deventer Nu, Denk en Deventer Sociaal- terug via de link. Onderwerp Cultuurvisie begint op #1.08.10

Beluister via de volgende link onze eerdere bijdrage over de Cultuurvisie tijdens de raadstafel van 12-jun-2019

Vergelijkbare berichten