Participatie-Puinhoop Senzora

Na het kerstreces zijn we direct aan de slag gegaan met een belangrijk onderwerp.

Tijdens de eerste fractievergadering van 2023 hebben we gesproken met een bewoner van de raambuurt over de ontwikkelingen rondom het oude Senzora-terrein.

De afgelopen maanden is er opnieuw een participatie-puinhoop in de gemeente Deventer ontstaan. Komende woensdag 11-1-23 spreekt de raad over de participatie binnen het Masterplan Senzora en onze fractie is uitermate kritisch.

De participatie is tot op vandaag onvoldoende en ook daarom hebben we samen met DENK al eerder tegen het masterplan gestemd. We adviseren inwoners zich te laten horen, als ze zich niet gehoord voelen door de gemeente en de projectontwikkelaar. Veel gehoorde pijnpunten bij omwonenden zijn de verhoogde parkeerdruk, het omkappen van gezonde bomen, slechte verkeersontsluiting en de hoogte van het complex.

Woensdag 11-1-23 gaan we aandringen bij verantwoordelijk wethouder Grijssen (Gemeentebelang) om deze zorgpunten nu eindelijk eens serieus te nemen.

Vergelijkbare berichten