Dubbele standaard bij het toekennen van subsidie

Veel organisaties en stichtingen in Deventer zetten zich jaarlijks in voor onze inwoners.
Zelfs als de nut en de noodzaak van deze projecten al is aangetoond moeten deze partijen jaarlijks knokken voor het behoud of het verlengen van de subsidies.
In het Forum op 30 november j.l is een presentatie gegeven door de nog op te richten ‘Stichting Meedoen’.
Deze stichting wil zich inzetten voor meer verbinding in de kernen Bathmen, Lettele en Okkenbroek.

Hiervoor is een subsidie voor een pilot van drie jaar nodig vanuit de gemeente voor het aanstellen van een Dorpscoördinator.

De aanwezige raadsleden werden compleet overvallen door deze presentatie.
Er is niet eerder gesproken over dit initiatief en de raad heeft geen raadsvoorstel ontvangen voor het toekennen van middelen voor deze pilot. We zien tegelijkertijd een grote overlap in de werkzaamheden van het sociale team, die ook actief zijn in de dorpskernen met hetzelfde doel.
De vraag is dus wat het aanstellen van een dorpscoördinator toevoegt aan het bestaande aanbod en waarom er niet eerst wordt gekeken naar de reden waarom het huidige aanbod van de sociale teams onvoldoende aansluit bij de vraag in de kernen.
Tijdens de presentatie werd ook duidelijk dat er vanuit het College al toezeggingen zijn gedaan over het verstrekken van financiële middelen.
Blijkbaar is het ene project in Deventer het andere niet en worden er voor projecten in de kernen van onze gemeente, zonder medeweten van de gemeenteraad, al verregaande afspraken gemaakt in de achterkamertjes.


Onze fractie wil hierover opheldering van het College, daarom hebben we samen met de fractie van D66 de volgende schriftelijk vragen aan het college gesteld.

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12156370/1/2022-12-07+Vragen+art+46+RvO+-+D66+-+DS+-+Vragen+n_a_v_+Forum+Stichting+Meedoen

Vergelijkbare berichten