GIFTREINEN NOG STEEDS NIET WEG UIT DEVENTER

Deventer werd vorige week opgeschrikt door het nieuws dat de giftrein terug is op de spoorwegen door de gemeente.

In het verleden hadden we al de AKZO- trein. Deze is na veel strijd, gedoe, geduw en getrek verdwenen, maar blijkbaar is het probleem daarmee niet opgelost. Sterker nog, uit de uitleg van de wethouder verkeer, bleek dat het alleen maar erger is geworden.

Er zijn afspraken gemaakt over het aantal goederentreinen, maar het blijkt dat deze normen al jaren worden overschreden. Dus neemt ook het aantal goederentreinen met twijfelachtige stoffen door de woonwijken van Deventer toe.
Een zorgelijke ontwikkeling wat Deventer Sociaal betreft.
Wat ons betreft, houdt het goederenvervoer zich aan de normen.

Er is tot nu toe landelijk te weinig actie ondernomen om er voor te zorgen dat de vervoerders zich aan de normen houden. Tot onze teleurstelling is de verwachting dat dit tot 2023 niet zal veranderen en dat ook de risico´s niet worden verminderd.

Voor giftreinen is natuurlijk helemaal geen plaats. Jaren geleden is ons al beloofd dat veel van het goederenvervoer via de Betuwelijn naar Duitsland geleid zou worden. Blijkbaar heeft deze miljardeninvestering nog steeds niet het gewenste effect en is er regelmatig onderhoud nodig waardoor deze route niet kan worden gebruikt.
Daarnaast kiezen de vervoerders vanwege de lagere kosten ook nog steeds voor het vervoer over het reguliere spoor en niet voor vervoer via de Betuwelijn.

Al in 2017 kondigde toenmalig staatssecretaris Dijksma het routeringsbesluit aan, om de vervoerders te kunnen dwingen om gebruik te maken van de Betuwelijn. Helaas is er onder druk van de vervoerders van deze maatregelen niets terecht gekomen.

Het wordt tijd dat Deventer en de regio daaromheen, gaan lobbyen om er voor te zorgen dat er nog iets van deze belofte terechtkomt. Anders zitten we voor we het weten, met de gebakken peren, en moet er wellicht alsnog een Spoorboog komen. Ook daar zit Deventer Sociaal, en de rest van Deventer en vooral Bathmen niet op te wachten.

Vergelijkbare berichten