Regenbooggemeente ?

Vorige week is er naar aanleiding van het verschijnen van de zogenaamde Nashville verklaring een discussie ontstaan over de wijze waarop het college van Deventer heeft gereageerd.

In veel gemeenten is, geheel in de geest van het uitgangspunt dat er in de gemeente plaats moet zijn voor iedereen, ongeacht afkomst, geaardheid of kleur direct besloten om als tegenreactie op de verklaring de regenboogvlag te hijsen.

In Deventer is een andere afweging gemaakt, de uitleg van het college over waarom deze keuze is gemaakt was nogal summier.

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen (2018) heeft een ruime raadsmeerderheid het roze stembusakkoord getekend, in dit akkoord hebben we als raad uitgesproken dat we ons moeten blijven inspannen voor de acceptatie van de LHBTI gemeenschap.

Daarnaast is Deventer ook een regenbooggemeente.

Het handelen van het college roept vragen op over de wijze waarop het college van Deventer uitvoering geeft aan het stembusakkoord.

Daarom is door een grote meerderheid van de raad besloten om vragen te stellen aan het college.

Vergelijkbare berichten