Voor Mens, DIER en Natuur

Het zal menigeen niet zijn ontgaan dat er afgelopen week tijdens een controle van de Dierenbescherming, Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) ongeveer 100 zieke en mishandelde honden in beslag zijn genomen bij een fokker in Lettele. Het was zelfs nieuws voor de landelijke media.

Deventer Sociaal heeft met verbazing en afschuw kennis genomen van dit geval., ook al omdat inmiddels is besloten om de eerste hond te laten inslapen. Het is volgens ons niet in lijn met het streven van Deventer naar welzijn voor mens en dier.

Vooralsnog lijkt de rol en invloed van de gemeente beperkt. Het is hier vooral een taak van de Inspectie en de Dierenbescherming. Die had al geruime tijd weet van de toestanden, maar heeft pas nu ingegrepen. Wel is het goed dat de hondenfokker nu voor de rechter staat.

De geringe bemoeienis van de gemeente wil niet zeggen dat er geen vragen gesteld zouden moeten of kunnen worden. Dit heeft de fractie van Deventer Sociaal dan ook inmiddels gedaan.

We hebben de wethouder van Dierenwelzijn gevraagd of de gemeente al op de hoogte was van deze kwestie. Ook willen we graag weten of er nog meer van dit soort misstanden in Deventer spelen.
Daarnaast hopen we van het College te horen, of ze haar mogelijkheden optimaal gaat benutten om dit soort misstanden vroegtijdig te signaleren en ook te voorkomen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via de vergunningverlening of bij een wijziging van een bestemmingsplan.

Om herhaling te voorkomen, raden we ook iedereen aan om in de toekomst misstanden te melden. Bijvoorbeeld bij ons, of bij de Inspectie of de Dierenbescherming. Uiteindelijk gaat het dierenwelzijn ons allemaal aan.

Vergelijkbare berichten