Het zomerreces is voorbij

Zoals ieder jaar trapt de gemeenteraad het politieke seizoen af met gezamenlijke activiteiten.

Raadsleden en college zijn op bezoek geweest bij verschillende organisaties. Ons bezoek was aan het Deventer Sportbedrijf.

Leuke dag gehad 👍

We hebben natuurlijk niet stilgezeten sinds de verkiezingen en het zomerreces, een aantal dingen op een rijtje. 👇

Wij stelden kritische vragen aan de gemeente over zwarte lijsten voor woonwagenbewoners en het
ontbreken van energie-toeslag voor studenten.
Ook wilden we dat de raad meer betrokken word bij bestemmingsplannen.

Wij steunden en dienden voorstellen in met aandacht voor zij die vergeten worden.

We stemden ook tegen voorstellen waarbij duurzaamheid en
communicatie met inwoners niet centraal stonden.

Wij luisterden naar zorgen van buurtbewoners over nieuwe ontwikkelingen en ondersteunden sociale
initiatieven en professionals uit verschillende buurten.

Verder hielpen we buurtbewoners in Voorstad-Oost.

Voor Mens,Dier en Natuur

Vergelijkbare berichten