Erken de urgentie van dak en thuisloosheid bij jongeren


Op woensdag 11 mei 2022 spreekt de raad weer over de ‘dak en thuisloze jongeren’.
Onze fractie vraagt al jaren aandacht voor de jongeren die kampen met deze problematiek.
In de afgelopen periode zijn er onder andere door onze inzet verschillende onderzoeken gedaan naar het aantal dak en thuisloze jongeren in onze gemeente en in de regio.
Eén van de aanbevelingen uit het laatste onderzoek is de aanstelling van een projectleider, die zich gaat bezighouden met het maken van nieuw beleid.
De onderzoeken hebben bevestigd dat we veel kostbare tijd zijn verloren, doordat wethouders vooral naar elkaar hebben gewezen en er het gevoel van urgentie voor deze doelgroep ontbrak.
Het is goed dat alle onderzoeken nu zijn afgerond en dat er veel goede aanbevelingen zijn gedaan.
Wat we nu nog nodig hebben is een college dat de urgentie wel erkend en gezamenlijk komt met een visie. Waarbij iedere portefeuillehouder kijkt hoe er vanuit zijn domein kan worden bijgedragen aan het oplossen van de problemen.
De aanstelling van een nieuwe projectleider zien we dus als een begin, maar daarmee zijn we er nog lang niet.

Bekijk hier het bespreekvoorstel

Vergelijkbare berichten