Mantelzorg en vrijwilligersbeleid in Deventer

De afgelopen weken heeft de raad gesproken over het mantelzorg en vrijwilligersbeleid.
We zijn blij met de aandacht die er is voor deze belangrijke zorgverleners.
Onze fractie heeft haar zorgen geuit over de toekomstbestendigheid van het beleid.
Overbelasting van de mantelzorgers en een tekort aan vrijwilligers ligt op de loer.
Ook over de respijtzorg in Deventer zijn zorgen, het aantal mensen dat hiervoor beschikbaar is, daalt en daarmee komt de hulp aan overbelaste mantelzorgers ook onder druk te staan.

Onze fractie maakt zich tevens zorgen over de hele jonge mantelzorgers (onder de 15) jaar.
Is deze groep goed in beeld en krijgen ze de juiste hulp en ondersteuning als ze dat nodig hebben?
Mantelzorg verlenen mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de eigen ontwikkeling van een kind.
Voorlichting op scholen, bij verenigingen en buurtcentra is volgens onze fractie een must om deze groep in beeld te krijgen en ze te helpen wanneer de zorgtaken te zwaar worden.

Bovendien vinden we het “mantelzorgcompliment” in de huidige vorm van een mantelzorgpas van € 50 per jaar erg magertjes.
Onze fractie is van mening dat mantelzorgers meer moeten worden gecompenseerd voor de kosten die ze maken als ze zorg en ondersteuning verlenen.
Helaas is onze fractie de enige partij die dit vind, we kregen hiervoor geen bijval van de andere partijen.
We blijven de uitvoering van het beleid kritisch volgen.

Door Agnes Kaal

Raadsopvolger

Vergelijkbare berichten